Call for papers: Approaches to Studying Food and Drink in Egypt and Sudan

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze wraz z Institut français d’archéologie orientale organizują międzynarodową konferencję „Continuities and Transitions: Approaches to Studying Food and Drink in Egypt and Sudan” poświęconą żywności i napojom w Egipcie oraz Sudanie na przestrzeni dziejów. Będzie się ona koncentrowała na rozważaniach nad ciągłością i innowacją w tej dziedzinie,  które miały miejsce w okresach zmian politycznych i społecznych. Konferencja odbędzie się w Kairze w dniach 21–23. marca 2018 r., ale już teraz można nadsyłać propozycje referatów.

Gwałtowne przemiany, zarówno polityczne, jak i religijne, kulturowe, czy środowiskowe zawsze odciskały swój ślad na życiu codziennym ludzi, widoczny także w diecie. Wpływały na dostępność składników, sposób ich przygotowywania i spożywania, a nawet na stosunek ludzi do niektórych rodzajów pożywienia. Celem konferencji jest rozważenie kwestii ciągłości, zarówno w kuchni egipskiej, jak i sudańskiej.

Referaty mają obejmować nie tylko szeroki zakres geograficzny i czasowy, ale też mieć charakter interdyscyplinarny, czerpać z różnych metodologii i źródeł, które mogą być wykorzystane do badań nad żywieniem.

Dzięki objęciu tematyką konferencji zarówno Egiptu, jak i Sudanu możliwe będzie zaobserwowanie podobieństw oraz różnic w tradycjach kulinarnych pomiędzy tymi sąsiednimi krajami.

Konferencja ma stanowić platformę wymiany myśli dla specjalistów z wielu dziedzin, pracujących w różnych środowiskach, wykorzystujących różnorodne podejścia do badania żywności i napojów. Pozwoli przede wszystkim zbudować mosty i kontakty pomiędzy specjalistami, podkreślając rangę oraz wartość badań interdyscyplinarnych i ponadregionalnych. Konferencja przyczyni się do dalszego rozwijania współpracy i wzajemnego zrozumienia między specjalistami zajmującymi się pożywieniem i napojami w tym rejonie Afryki.

Termin nadsyłania referatów upływa 15. grudnia 2017 r.