Nabór na stypendium post-doktorskie CAŚ UW i IFAO 2023/24

Institut français d’archéologie orientale (IFAO) oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) zapraszają do składania wniosków na 16-miesięczne stypendium post-doktorskie w Kairze. Jest to piąty nabór do wspólnego programu stypendialnego IFAO-PCMA.

Zadaniem stypendysty będzie zorganizowanie międzynarodowego seminarium lub warsztatów na wybrany przez siebie temat, który musi być związany ze starożytną lub średniowieczną Afryką północno-wschodnią (Egipt i/lub Nubia). Konferencja odbędzie się w Kairze wiosną 2024 roku. Do zadań stypendysty będzie należało również przygotowanie materiałów konferencyjnych do publikacji. Oczekuje się, że stypendysta będzie przebywał w Kairze podczas stypendium i dzielił swój czas, po równo, między Stację Badawczą CAŚ UW w Kairze i IFAO.

Kandydat musi posiadać stopień naukowy doktora w dyscyplinie związanej z badaniami nad starożytną lub średniowieczną Afryką północno-wschodnią i/lub Bliskim Wschodem nie dłużej niż 7 lat. Program stypendialny jest otwarty dla wnioskodawców wszystkich narodowości.

Stypendium rozpoczyna się 1 września 2023 roku i trwa 16 miesięcy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Zaproszeniu do składania wniosków (PDF).

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2023 r.