Wykład z serii PolAr w Kairze: Monks and Plants

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład z cyklu PolAr (Polish Archaeology in the Mediterranean), który wygłosi Dr Mennat-Allah El Dorry, stypendystka PCMA-IFAO. Wykład będzie nosić tytuł: Monks and Plants: An Archaeobotanical Study of Monastic Egypt.

Do czasu upowszechnienia plastiku materiały używane w codziennym życiu były pochodzenia roślinnego. Dlatego badania archeobotaniczne umożliwiają pozyskanie informacji na temat praktyk rolniczych, handlu towarami pochodzenia roślinnego, czy diety. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki analizy archeobotanicznej przeprowadzonej w dwóch osadach monastycznych w Egipcie. Badania w klasztorze Jana Małego, w Wady al-Natrun na północy kraju, dostarczyły różnorodnych szczątków roślinnych związanych z przetwórstwem żywności, produkcją wina, piecami oraz zwierzętami pastewnymi. Z Dayr Anba Hadra w Asuanie pochodzą dalsze dowody na produkcję wina w klasztorach, a także kilka wyjątkowych znalezisk.

Wykład: Monks and Plants: An Archaeobotanical Study of Monastic Egypt
Dr Mennat-Allah El Dorry, stypendystka PCMA–IFAO
Wtorek, 14 listopada 2017, godz. 19:00
Stacja Badawcza w Kairze, ul. Mahalla 11
Facebook: https://www.facebook.com/events/290383494787145/