Nabór referatów na konferencję „Place-making in the desertscape”

Rozpoczął się nabór referatów na konferencję „Place-making in the desertscape: the socialisation of the Egyptian–Sudanese Eastern Desert landscape in the longue durée (4th millennium BCE–4th century CE)”. Konferencja odbędzie się w Kairze w dniach 27–30 kwietnia 2024 r. Jej organizatorami są Institute français d’archéologie orientale i Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW.

Konferencja dotyczy Pustyni Wschodniej po obu stronach granicy egipsko-sudańskiej na przestrzeni ponad trzech i pół tysiąca lat. Ma na celu zgromadzenie naukowców, którzy interesują się relacjami między człowiekiem a krajobrazem pustynnym w różnych ujęciach teoretycznych i metodologicznych. Tematyka w szczególności dotyczy sposobów kształtowania się nazewnictwa i kulturowego znaczenia miejsc, prób ich zdefiniowania, kreślenia map mentalnych, konstruowania wspólnych znaczeń i pamięci kulturowej wynikającej z wzajemnego oddziaływania na siebie miejsc i ludzi.

Zachęcamy do zgłaszania referatów, które dotyczą interdyscyplinarnych metodologii i różnych rodzajów badań nad krajobrazem egipsko-sudańskiej Pustyni Wschodniej, zwłaszcza w miejscach związanych z wydobyciem surowców, a także zastosowania narzędzi badawczych spoza egiptologii i archeologii – z dyscyplin takich, jak językoznawstwo, socjologia, kognitywistka, informatyka, geografia, ekologia czy topografia.

Organizacja tej konferencji jest częścią stypendium podoktorskiego Ifao-PCMA i będzie koordynowana przez tegoroczną stypendystkę, dr Cristinę Alù.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 17 grudnia 2023 roku. Szczegóły dotyczące rejestracji, zgłaszania abstraktów i publikacji materiałów konferencyjnych można znaleźć w Call for Papers (PDF).