Ewa Czyżewska-Zalewska

Zainteresowania badawcze:

 • archeologia i ceramika Egiptu w okresie późnego antyku
 • post-Meroicka i wczesnośredniowieczna ceramika w Nubii
 • znaki garncarskie, sygnatury
 • warsztaty garncarskie – badania etnograficzne
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1998–2003 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra archeologii w Zakładzie Instytutu Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Temat pracy: „Naczynia kosmetyczne w starożytnym Egipcie w okresie Nowego Państwa na podstawie znalezisk w ośrodkach miejskich”

1993–1998 Technikum Poligraficzne im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu Poligrafa o specjalności Poligraficzne Procesy Reprodukcyjne

Stanowiska i funkcje

od 2006 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– poligraficzne procesy reprodukcyjne, DTP, grafik komputerowy – produkcja publikacji naukowych wydawanych przez CAŚ UW
– ceramolog – ceramika z okresu późnego antyku w Egipcie; ceramika okresu post-Meroickiego oraz okresu chrześcijańskiego w Nubii (Sudan)
– badania etnograficzne – dokumentacja współczesnych warsztatów ceramicznych na terenie Sudanu

1998–1999 Geomatech Printing Studio, Warszawa; projekty graficzne

Projekty badawcze

2020–2022  Soba w Sudanie – jako ceramolog: ceramika okresu średniowiecznej Nubii (w ramach grantu NCN UMO-2018/29/B/HS3/025533: Opus 15 “Soba – serce królestwa Alwy. Organizacja przestrzenna średniowiecznej stolicy nad Nilem Błękitnym”, pod kierunkiem Dr Mariusza Drzewieckiego, CAŚ UW)

2019–2020 Współtworzenie Sekcji ceramologicznej w Pracowni Zaawansowanych Metod Dokumentacji CAŚ UW; finansowanie z MNiSW – dotacja ze środków na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych w roku 2018–2019; ID wniosku: 416008; dotacja przyznana w grudniu 2018 r., realizowana od 1 marca 2019 do 1 marca 2020 roku; zadaniem Sekcji Ceramologicznej jest stworzenie narzędzi do dokumentacji i analizy ceramiki naczyniowej, m.in. poprzez zgromadzenie i opracowanie w formie bazy danych, referencyjnych kolekcji ceramiki starożytnej i współczesnej oraz próbek gliny z regionu szeroko pojętego Bliskiego Wschodu, Zatoki Arabskiej, Egiptu i Sudanu pochodzącej z badań prowadzonych przez CAŚ UW; Kolekcja studyjna oraz baza referencyjna będzie rozbudowywana i aktualizowana o kolejne materiały z bieżących badań archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW i udostępniana ceramologom pracującym w ramach tych projektów

2017–2021  Tanqasi w Sudanie – jako ceramolog: ceramika okresu post-Meroickiego; dokumentalista, archeolog (w ramach projektu Early Makuria Research Project (EMRP), pod kierownictwem dr hab. Mahmouda El-Tayeba, CAŚ UW)

od 2016  “Pots Project: modern pottery workshops in Sudan – enthographical studies” (w ramach projektu EMRP, E. Czyżewska-Zalewska, Z. Kowarska), dokumentacja współczesnych warsztatów ceramicznych na terenie Sudanu (dokumentacja filmowa dostępna w serwisie YouTube)

2009–2016 El-Zuma, El-Detti w Sudanie – jako ceramolog: ceramika okresu post-Meroickiego; dokumentalista (w ramach projektu Early Makuria Research Project (EMRP), pod kierownictwem dr hab. Mahmouda El-Tayeba, CAŚ UW)

2012, 2014, 2016–2018 Asyut w Egipcie – jako ceramolog: ceramika w okresie późnego antyku (w ramach grantu prof. Jochem Kahl i prof. Ursula Verhoeven: German Research Foundation, “The ancient Egyptian necropolis at Asyut: Documentation and Interpretation” (etap 1: 2010–2013); “The ancient Egyptian necropolis at Asyut: Documentation and Interpretation”, (etap 2: 2013–2016)

2006–2009, 2011 Badania archeologiczne na stanowisku Kom el-Dikka, Aleksandria w Egipcie; jako archeolog i dokumentalista ceramiki

2004–2005, 2007–2009 Prace badawcze w Świątyni Hatszepsut, Deir el-Bahari w Egipcie; jako archeolog i dokumentalista-rysownik ceramiki

2003 Badania archeologiczne Grobowca 1152, Sheikh Abd el-Gurna w Egipcie; jako dokumentalista-rysownik ceramiki

Inne doświadczenia archeologiczne

2003 Badania archeologiczne w Gdańsku; jako archeolog

2000, 2001 Badania archeologiczne w Novae w Bułgarii; praktyka studencka: archeolog, dokumentalista

Stypendia i granty

2020 dofinansowanie w ramach programu ‘Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ (IDUB), na druk publikacji Early Makuria Research Project. El-Zuma cemetery w wydawnictwie Brill (2020)

2004–2005 Stypendium MNiSW w Egipcie: (10 miesięcy). Temat badawczy: „Kosmetyczne naczynia ceramiczne w ikonografii okresu faraońskiego”

Bibliografia naukowa

2022 Drzewiecki, M., Ryndziewicz, R., Ciesielska, J., Kurcz, M., Michalik, T., & Czyżewska-Zalewska, E. The spatial organisation of Soba: A medieval capital on the Blue Nile. Antiquity, 96(385) 213-220. doi:10.15184/aqy.2021.158

2021 Drzewiecki, M., Kurcz, M., Ciesielska, J. Michalik T., Czyżewska-Zalewska E., Kiersnowski, K., Ryndziewicz R. Interdisciplinary Research into the Legacy of the Medieval Metropolis of Soba in a Modern Khartoum Suburb. African Archaeology Revue. https://doi.org/10.1007/s10437-021-09459-1

2020 Mahmoud El-Tayeb, & Czyżewska-Zalewska, E. (Eds.). Early Makuria Research Project. El-Zuma cemetery, 1. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004433755

2020 el-Tayeb, M. with contribution by Czyżewska-Zalewska, E., Skowrońska, E., The Excavations, In Mahmoud El-Tayeb and Ewa Czyżewska-Zalewska (Eds), Early Makuria Research Project. El-Zuma Cemetery 1, Leiden: Brill, 32–159

2020 el-Tayeb, M. and Czyżewska-Zalewska, E., The Necropolis of an Early Makuria Elite, In Mahmoud El-Tayeb and Ewa Czyżewska-Zalewska (Eds), Early Makuria Research Project. El-Zuma Cemetery 1, Leiden: Brill, 297–300

2020 Czyżewska-Zalewska, E., & Cedro, A., Early Makuria Research Project. El-Zuma cemetery, 2. The pottery. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004433755

2020 Then-Obłuska, J., Zieliński, Ł., & Czyżewska-Zalewska, E. Early Makuria Research Project. El-Zuma cemetery, 3. Small finds. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004433755

2020 Drzewiecki, M., Ryndziewicz, R., Ciesielska J.A., Michalik, T., Kurcz M., Czyżewska-Zalewska E., Adam, R. J., New fieldwork at Soba East (2019–2020 season), Sudan & Nubia 24, 233–246.

2020 Czyżewska-Zalewska, E., Kowarska, Z. Modern and Ancient Pottery Traditions in the el-Zuma and Karima Region in Sudan: An Introduction to Comparative Studies (Pots Project). International Journal of Historical Archaeology. https://doi.org/10.1007/s10761-019-00524-9

2018 Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. The vessel assemblage from Tanqasi, PAM 27/1, 289–302, DOI: 10.5604/01.3001.0013.2005

2017 Kahl, J., Alansary, A., Verhoeven, U., Beck, T., Czyżewska-Zalewska, E., Gervers, E., Kilian, A., The Asyut Project: Twelfth Season of Fieldwork (2016), Studien zur altaegyptischen Kultur 46, 113–151

2017 Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. Remarks on pottery from the recent excavations at el-Zuma, PAM 26/1, 355–366

2016 Czyżewska-Zalewska, E., Pottery from El-Zuma in Sudan: remarks on production, technology and usage, PAM 25, 725–740

2016 El-Tayeb, M., Skowrońska, E., Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. The results of three seasons of excavation at El-Zuma cemetery, 2013, 2014 and 2015, Sudan and Nubia, Archaeological Research Society Bulletin 20, 110–126

2016 El-Tayeb, M., Czyżewska-Zalewska, E., Kowarska, Z., Lenarczyk, Sz., Early Makuria Research Project. Interim report on the excavation at El-Detti in 2014 and 2015, PAM 25, 403–419

2015 Czyżewska-Zalewska, E., Painted pottery from the so-called “Hogarth Depot“ in Tomb IV of the Asyut necropolis, w: The Asyut Project: Eleventh Season of Fieldwork (2014), Jochem Kahl et alii, Studien zur altägyptischen Kultur 44, 104–116

2014 El-Tayeb, M., Juszczyk-Futkowska, K., Czyżewska-Zalewska, E., The Tumuli of el-Zuma: The fourth season of excavations. Preliminary report, 2011, PAM 23, 357–374

2013 Czyżewska, E., Roman Pottery, Asyut 2012, in: J. Kahl et alii, The Asyut Project: Tenth Season of Fieldwork (2012), w: Studien zur altägyptischen Kultur 42, 123–152, taff. 7–13

2012 Klimaszewska-Drabot, E., Czyżewska, E., The pottery from four tumuli graves in El-Zuma (2009), PAM 21, 361–376

2011 Czyżewska, E., Temple of Hatshepsut. Pottery from excavations in the Royal Mortuary Cult Complex, seasons 2004–2008, PAM 20, 214–226

2011 El-Tayeb, M., Czyżewska, E., Klimaszewska-Drabot, E., Juszczyk, K., Early Makuria Research Project. Excavations at El-Zuma. The Third Season Jan.–Feb. 2009, Sudan and Nubia, Archaeological Research Society Bulletin 15, 108–118

Konferencje
Wystąpienia

2021 Polacy nad Nilem. Sezon 2019-2021, Warszawa
Referat: (z M. El-Tayebem): „Tanqasi – sezon 2020”

2021 Konferencja sprawozdawcza WA UW, „Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!”
Referat: „Pomiędzy Meroe a Makurią. Ceramika w kontekście grobowym”
Referat: (z D. Zielińską): „Między upadkiem Meroe, a chrystianizacją królestw nubijskich”

2019 XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo,
Referat (z M. Daszkiewicz): „El-Zuma, jeszcze kilka słów o ceramice. Badania i analizy”

2018 The LCP and pottery of Nubia. Ceramics of Ancient Nubia, Warsaw
Referat: „Dongola Reach. El-Zuma tumuli – local pottery from Early Makuria period”

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo,
Referat: „Early Makuria research project” Kilka słów o naczyniach z Tanqasi.
Referat (z Z. Kowarska): „Tradycyjne garncarstwo w Sudanie, region El-Zuma-Karima. Wstęp do badań etnoarcheologicznych”

2017 XXIV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk,
Referat: „”Co nowego w Zumie?” Rozmowy o ceramice w świetle ostatnich badań wykopaliskowych.”

2017 Polacy nad Nilem. Sezon 2016-2017, Warszawa,
Referat: „Ceramika w tumulusach w El-Zuma. Charakterystyka zbiorów w poszczególnych typach tumulusów”

2016 Seminarium: „Wczesna Makuria – projekt badawczy”, Warszawa
Referat: „Ceramika ze stanowisk El-Zuma i El-Detti, spostrzeżenia odnośnie produkcji i użytkowania naczyń”

2016 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Egipt i Sudan. Badania nad ceramiką rzymską i bizantyjską z Asjut (Egipt) oraz prace archeologiczne w Zuma/El Detti (Sudan)”

2016 23 Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Ceramika ze stanowisk El-Zuma i El-Detti, spostrzeżenia odnosnie produkcji i użytkowania naczyń”

2010 17 Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk, Gniew
Referat (z M. El-Tayebem i E. Klimaszewską-Drabot): “Wyposażenie grobowców z El-Zuma”

Organizacja

2006 11th International Conference of Nubian Studies, Warszawa

Działalność popularyzatorska
 • Seminarium PCMA: The Asyut Project: horyzont prac misji oraz badania ceramiki
 • Konsultacje w zakresie archeologii Egiptu dla TVP 3 (2005 r.)
 • Szkolenie dla studentów archeologii z Uniwersytetu w Karimie na stanowisku el-Zuma w Sudanie w 2015 r.
  współpraca przy modernizacji kolekcji slajdów na temat starożytnego Egiptu w Instytucie Archeologii UW w latach 2001–2003
Współpraca przy organizacji wystaw:
 • „Nea Pafos. 50 lat polskich wykopalisk archeologicznych 1965–2015”, Nea Pafos (Cypr), 2015 rok
 • „50 lat polskich wykopalisk w Aleksandrii”, Warszawa, 2012 rok
 • „Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt”, w Kairze (Egipt) 2007 rok

Polecane linki