Ewa Czyżewska-Zalewska

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia ceramika w Egipcie w okresie późnego antyku
  • znaki garncarskie, sygnatury
Kariera zawodowa

Wykształcenie

1998–2003 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra archeologii w Zakładzie Instytutu Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Temat pracy: „Naczynia kosmetyczne w starożytnym Egipcie w okresie Nowego Państwa na podstawie znalezisk w ośrodkach miejskich”

Stanowiska i funkcje

od 2006 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego – dział wydawniczy: DTP, projekty graficzne, procesy wydawnicze

1998–1999 Geomatech Printing Studio, Warszawa; projekty graficzne

Projekty badawcze

od 2012 Asjut w Egipcie; jako ceramolog w Egipsko-Niemieckiej misji archeologicznej Freie Universität Berlin oraz Johannes Gutenberg-Universität Mainz; opracowanie ceramiki okresu późnego antyku

od 2009 Badania archeologiczne na stanowisku Zuma w Sudanie; jako archeolog i dokumentalista

2006–2009, 2011 Badania archeologiczne na stanowisku Kom el-Dikka, Aleksandria w Egipcie; jako archeolog i dokumentalista ceramiki

2004–2005, 2007–2009 Prace badawcze w Świątyni Hatszepsut, Deir el-Bahari w Egipcie; jako archeolog i dokumentalista-rysownik ceramiki

2003 Badania archeologiczne Grobowca 1152, Sheikh Abd el-Gurna w Egipcie; jako dokumentalista-rysownik ceramiki

Inne doświadczenia archeologiczne

2003 Badania archeologiczne w Gdańsku; jako archeolog

2000, 2001 Badania archeologiczne w Novae w Bułgarii; praktyka studencka: archeolog, dokumentalista

Stypendia

2004–2005 Stypendium MNiSW w Egipcie: (10 miesięcy). Temat badawczy: „Kosmetyczne naczynia ceramiczne w ikonografii okresu faraońskiego”

Bibliografia naukowa

2020 Czyżewska-Zalewska, E., Kowarska, Z. Modern and Ancient Pottery Traditions in the el-Zuma and Karima Region in Sudan: An Introduction to Comparative Studies (Pots Project). International Journal of Historical Archaeology. https://doi.org/10.1007/s10761-019-00524-9

2018 Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. The vessel assemblage from Tanqasi, PAM 27/1, 289–302, DOI: 10.5604/01.3001.0013.2005

2017 Kahl, J., Alansary, A., Verhoeven, U., Beck, T., Czyżewska-Zalewska, E., Gervers, E., Kilian, A., The Asyut Project: Twelfth Season of Fieldwork (2016), Studien zur altaegyptischen Kultur 46, 113–151

2017 Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. Remarks on pottery from the recent excavations at el-Zuma, PAM 26/1, 355–366

2016 Czyżewska-Zalewska, E., Pottery from El-Zuma in Sudan: remarks on production, technology and usage, PAM 25, 725–740

2016 El-Tayeb, M., Skowrońska, E., Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. The results of three seasons of excavation at El-Zuma cemetery, 2013, 2014 and 2015, Sudan and Nubia, Archaeological Research Society Bulletin 20, 110–126

2016 El-Tayeb, M., Czyżewska-Zalewska, E., Kowarska, Z., Lenarczyk, Sz., Early Makuria Research Project. Interim report on the excavation at El-Detti in 2014 and 2015, PAM 25, 403–419

2015 Czyżewska-Zalewska, E., Painted pottery from the so-called “Hogarth Depot“ in Tomb IV of the Asyut necropolis, w: The Asyut Project: Eleventh Season of Fieldwork (2014), Jochem Kahl et alii, Studien zur altägyptischen Kultur 44, 104–116

2014 El-Tayeb, M., Juszczyk-Futkowska, K., Czyżewska-Zalewska, E., The Tumuli of el-Zuma: The fourth season of excavations. Preliminary report, 2011, PAM 23, 357–374

2013 Czyżewska, E., Roman Pottery, Asyut 2012, in: J. Kahl et alii, The Asyut Project: Tenth Season of Fieldwork (2012), w: Studien zur altägyptischen Kultur 42, 123–152, taff. 7–13

2012 Klimaszewska-Drabot, E., Czyżewska, E., The pottery from four tumuli graves in El-Zuma (2009), PAM 21, 361–376

2011 Czyżewska, E., Temple of Hatshepsut. Pottery from excavations in the Royal Mortuary Cult Complex, seasons 2004–2008, PAM 20, 214–226

2011 El-Tayeb, M., Czyżewska, E., Klimaszewska-Drabot, E., Juszczyk, K., Early Makuria Research Project. Excavations at El-Zuma. The Third Season Jan.–Feb. 2009, Sudan and Nubia, Archaeological Research Society Bulletin 15, 108–118

Konferencje
Wystąpienia

2018 The LCP and pottery of Nubia. Ceramics of Ancient Nubia, Warsaw
Referat: „Dongola Reach. El-Zuma tumuli – local pottery from Early Makuria period”

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk–Sobieszewo,
Referat: „Early Makuria research project” Kilka słów o naczyniach z Tanqasi.
Referat (z Z. Kowarska): „Tradycyjne garncarstwo w Sudanie, region El-Zuma-Karima. Wstęp do badań etnoarcheologicznych”

2017 XXIV Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk,
Referat: „”Co nowego w Zumie?” Rozmowy o ceramice w świetle ostatnich badań wykopaliskowych.”

2017 Polacy nad Nilem. Sezon 2016-2017, Warszawa,
Referat: „Ceramika w tumulusach w El-Zuma. Charakterystyka zbiorów w poszczególnych typach tumulusów”

2016 Seminarium: „Wczesna Makuria – projekt badawczy”, Warszawa
Referat: „Ceramika ze stanowisk El-Zuma i El-Detti, spostrzeżenia odnośnie produkcji i użytkowania naczyń”

2016 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Egipt i Sudan. Badania nad ceramiką rzymską i bizantyjską z Asjut (Egipt) oraz prace archeologiczne w Zuma/El Detti (Sudan)”

2016 23 Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Ceramika ze stanowisk El-Zuma i El-Detti, spostrzeżenia odnosnie produkcji i użytkowania naczyń”

2010 17 Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk, Gniew
Referat (z M. El-Tayebem i E. Klimaszewską-Drabot): “Wyposażenie grobowców z El-Zuma”

Organizacja

2006 11th International Conference of Nubian Studies, Warszawa

Działalność popularyzatorska
  • Seminarium PCMA: The Asyut Project: horyzont prac misji oraz badania ceramiki
  • Konsultacje w zakresie archeologii Egiptu dla TVP 3 (2005 r.)
  • Szkolenie dla studentów archeologii z Uniwersytetu w Karimie na stanowisku el-Zuma w Sudanie w 2015 r.
    współpraca przy modernizacji kolekcji slajdów na temat starożytnego Egiptu w Instytucie Archeologii UW w latach 2001–2003
Współpraca przy organizacji wystaw:
  • „Nea Pafos. 50 lat polskich wykopalisk archeologicznych 1965–2015”, Nea Pafos (Cypr), 2015 rok
  • „50 lat polskich wykopalisk w Aleksandrii”, Warszawa, 2012 rok
  • „Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt”, w Kairze (Egipt) 2007 rok

Polecane linki