Druga edycja stypendiów UNESCO/Poland dla archeologów i konserwatorów z Bliskiego Wschodu

Z początkiem października rozpocznie się druga edycja programu UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation. Stypendia zostały przyznane kandydatom wybranym przez Polski Komitet ds. UNESCO z rekomendacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

CAŚ UW po raz kolejny jest partnerem w programie stypendialnym UNESCO, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Program adresowany jest do młodych naukowców z krajów Bliskiego Wschodu pracujących w obszarze archeologii, konserwacji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W obecnej edycji w roku akademickim 2018\2019 stypendia otrzymało pięcioro archeologów i konserwatorów z trzech państw: Hanen Wertan z Tunezji, Mei Bayoumi z Egiptu, a także Mariam Muhammad Mhgoub, Mohammed Babiker i Elmontaser Dafaalla Mohamed Elamin Elmoubar z Sudanu. W swoich krajach są oni związani z instytucjami badającymi lub nadzorującymi dziedzictwo kulturowe – muzeami, departamentami starożytności czy uczelniami wyższymi.

Stypendia potrwają osiem miesięcy. W tym czasie stypendyści odbędą w Polsce staż naukowy i specjalistyczne szkolenia. Program merytoryczny ich pobytu tworzony jest w oparciu o współpracę pomiędzy kilkoma jednostkami naukowymi, m.in. CAŚ UW, Instytutem Archeologii UW, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.