Stypendia UNESCO dla archeologów i konserwatorów

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i MNiSW. Program w zakresie archeologii i konserwacji zabytków jest adresowany do młodych naukowców z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych.

Stypendia „UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation” są przyznawane z rekomendacji CAŚ UW przez Polski Komitet ds. UNESCO. Będzie mogło z nich korzystać po kilka osób przez 8 miesięcy. Stypendystom oferowany jest staż naukowy w Polsce i szkolenie w polskich instytucjach w dziedzinie archeologii, ochrony i zarządzania dziedzictwem oraz konserwacji zabytków. Program merytoryczny takiego pobytu szkoleniowego tworzony jest w oparciu o współpracę pomiędzy CAŚ UW, Instytut Archeologii UW, a Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

W roku 2017/2018 z pilotażowego programu skorzystały trzy osoby – dwie z Egiptu, jedna z Syrii. Właśnie rozpoczął się nabór w kolejnej edycji – termin składania aplikacji to 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły na stronie Polskiego Komitetu ds. UNESCO.