Dyplomy dla stypendystów UNESCO

Na zakończenie pilotażowej edycji programu stypendialnego „UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation” uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy.

W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, wzięli udział p. Małgorzata Herbich, koordynatorka programu ze strony Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a także prof. Krzysztof Chmielewski, Prodziekan Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Krzysztof Jakubiak, Dyrektor Instytutu Archeologii IW oraz Dyrektor CAŚ UW, prof. Tomasz Waliszewski.

Czwórka stypendystów – archeologów i konserwatorów z Egiptu, Gruzji i Syrii – przez osiem miesięcy brała udział w szkoleniach organizowanych dla nich przez CAŚ UW, Instytut Archeologii UW oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendia, przyznawane przez Polski Komitet ds. UNESCO z rekomendacji CAŚ UW, finansowane są ze środków UNESCO oraz MNiSW.

Program stypendialny będzie kontynuowany w kolejnych latach. W kwietniu zakończył się nabór zgłoszeń do następnej edycji programu.