Seminarium PCMA: presentations of UNESCO scholarship holders in Poland

Zapraszamy na kolejne z serii seminariów PCMA, podczas którego zaprezentują się stypendyści programu „UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation”.

W ramach seminarium pt.: „Conservators and Museologists at work in the Near East and the Caucasus – presentations of UNESCO scholarship holders in Poland” referaty wygłoszą stypendyści biorący udział w pilotażowej edycji programu, realizowanej w latach 2017/2018. Są to Hadeer Shawky (konserwator papieru z Egiptu), Rahaf Hamwi (muzeolog z Syrii), Lana Burkadze (konserwator mozaik z Gruzji) oraz Abdel Aziz el-Marazky (konserwator metalu z Egiptu).

Seminarium odbędzie się we czwartek, 26 kwietnia, o godz. 11.30 w sali 135, w siedzibie Centrum (ul. Nowy Świat 4).

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW jest partnerem w programie stypendialnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO i MNiSW. Program w zakresie archeologii i konserwacji zabytków jest adresowany do młodych naukowców z krajów Bliskiego Wschodu, szczególnie z terenów pokonfliktowych.

Do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu.