Wystawy

 • Wystawa w siedzibie UNESCO w Paryżu

  Wystawę Against the Sands of Time. Documentation and Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience” otwierała Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO oraz wicepremier, Minister Kultury, Piotr Gliński, w obecności Dyrektora CAŚ UW, dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. Mariusza Ziółkowskiego,  prof, Sławomira Ratajskiego, sekretarza generalnego polskiego komitetu UNESCO oraz dyrektora IAUW, dr. hab. Krzysztofa […]

 • Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2016

  Wystawa czasowa „Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2016” prezentuje archeologiczne badania terenowe, w których w ostatnich latach uczestniczyło Muzeum. Są wśród nich projekty prowadzone we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.  Ekspozycja, za pomocą posterów, gablot z najciekawszymi zabytkami i ramek cyfrowych, pokazuje 10 stanowisk archeologicznych z terenu Polski, Francji, Egiptu i […]

 • Wystawa w Muzeum Narodowym w Kuwejcie: 10 lat badań kuwejcko–polskiej misji archeologicznej

  Organizatorami tego wydarzenia są kuwejcka Narodowa Rada ds. Kultury, Sztuki i Piśmiennictwa (NCCAL), Ambasada RP w Kuwejcie oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Kuwejcko–polska misja archeologiczna została zainicjowana w 2006 r., kiedy to nawiązała współpraca pomiędzy NCCAL a Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Kierownikiem misji jest prof. Piotr Bieliński. Pierwsze prace wykopaliskowe ruszyły w […]

 • WYSTAWA I KONFERENCJA: Ludzie, miejsca, zabytki. 20 lat polsko–libańskiej współpracy archeologicznej i konserwatorskiej (1996–2016)

  Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego zaproszeni zostali, z okazji okrągłej, 20-tej rocznicy rozpoczęcia badań w Libanie, do podzielenia się swoimi odkryciami za pomocą słowa i obrazu. 20 września 2016 roku otwarta zostanie w siedzibie Instytutu Francuskiego w Bejrucie (IFPO) wystawa opowiadająca o niektórych aspektach badań prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW). Towarzyszy jej konferencja […]

 • Wystawa i konferencja o badaniach archeologicznych w Syrii i Iraku

  Otwarcie wystawy „W cieniu wojny. Zabytki Syrii i Iraku w badaniach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW” zgromadziło ponad 150 osób. Na inauguracyjny wykład „Ruiny Palmyry wczoraj i dziś” profesora Michała Gawlikowskiego zabrakło miejsc w Sali Senatu. Wśród zgromadzonych znaleźli się goście oficjalni z polskiego MSZ, Polskiego Komitetu UNESCO, przedstawiciele syryjskiej Generalnej Dyrekcji Starożytności i Muzeów, reprezentanci […]

 • WYSTAWA o badaniach Centrum w Syrii i Iraku

  Palmyra w Syrii, Hatra i Nimrud w Iraku – te nazwy przewijały się w ostatnich miesiącach przez serwisy informacyjne. To starożytne miasta, które padły ofiarą obecnego kryzysu na Bliskim Wschodzie. Jak wiele innych stanowisk archeologicznych w Syrii i Iraku były badane przez misje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. O tych pracach opowiada wystawa „W cieniu wojny. […]

 • Dwadzieścia lat polskich wykopalisk w Sakkarze na wystawie w Krakowie

  W Muzeum Archeologicznym w Krakowie odbędzie się wystawa „Dwadzieścia lat polskich wykopalisk w Sakkarze (Egipt)”. Jej organizatorami są także Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Wystawa daje przegląd najistotniejszych odkryć misji archeologicznej Centrum w Sakkarze, obok schodkowej piramidy Dżesera, najstarszej piramidy Egiptu faraońskiego. W dwóch warstwach archeologicznych, pochodzących z III […]

 • Wykopaliska w Marei na wystawie w Kairze

  Wystawa przygotowana z okazji 15-lecia badań misji Centrum w Marei, pt. Polish excavations in Marea, Egypt, 2000–2014 zostanie zaprezentowana w Egyptian Center for International Cultural Cooperation w Kairze. Otwarcie wystawy odbędzie się 17 stycznia 2016 roku. Zapraszają na nią J.E. dr Kamila Sobhy, Pierwsza Podsekretarz Stanu ds. Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych, J.E. pan Michał Murkociński, Ambasador […]

 • Konferencja naukowa „Nea Pafos. 50 lat polskich wykopalisk 1965-2015”

  Z okazji pięćdziesięciolecia polskich badań archeologicznych w Nea Pafos na Cyprze Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Nea Pafos. 50 lat polskich wykopalisk 1965–2015”. Kilkanaście wykładów podzielonych na cztery główne sesje poświęconych będzie prezentacji rezultatów prac specjalistów działających w ramach misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

 • Wystawa z okazji 15-lecia polskich badań w Marei

  W Muzeum Narodowym w Aleksandrii otwarto wystawę prezentującą wyniki 15 lat pracy polskiej misji archeologicznej w Marei. Organizatorem wystawy jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz Ambasada RP w Kairze przy współpracy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Uroczystego otwarcia dokonał kierownik misji, Krzysztof Babraj wraz z dyrektor Muzeum, dr Nadią Khadir. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Ambasady […]

 • Marina el-Alamein – wystawa w Muzeum Narodowym w Aleksandrii

  Dwudziestolecie pracy Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej Marina  el-Alamein uczczone wystawą w Muzeum Narodowym w Aleksandrii: “20 years of the Egyptian-Polish Conservation Mission Marina el-Alamein”. Misja Konserwatorska działa od 1995 roku, pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a jej współorganizatorami są Egipska Najwyższa Rada Starożytności i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Współpracują z nią Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i […]

 • Nea Pafos. 50 lat polskich wykopalisk archeologicznych 1965–2015

  W Muzeum Cypryjskim w Nikozji odbędzie się wystawa z okazji pięćdziesięciolecia polskich prac archeologicznych w Nea Pafos. Organizatorami wystawy są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Departament Starożytności Republiki Cypryjskiej. Współorganizatorami są Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie blisko 250 zabytków odkrytych […]