„Polish archaeology in Jordan” – konferencja i wystawa w Zarqa (Jordania)

„Polish Archaeology in Jordan. 100 years of Polish archaeology” to tytuł konferencji, jaka odbyła się 18 listopada 2018 na Uniwersytecie Haszymidzkim w Az-Zarqa w Jordanii. Organizatorami wydarzenia w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości byli Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie i Fundacja Euklidesa.

Celem wydarzenia była popularyzacja wśród Jordańczyków polskich działań archeologicznych na Bliskim Wschodzie, w szczególności w Jordanii. Inicjatorami wydarzenia byli pracownicy naukowi Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego realizujący obecnie kilka projektów badawczych na terenie Jordanii pod kierunkiem dr. Piotra Kołodziejczyka. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, którego tradycja badań w tym kraju sięga 40 lat i które zapoczątkowało udział polskich archeologów w wykopaliskach w Jordanii, zostało zaproszone do udziału w konferencji. Wzięły w niej udział władze Uniwersytetu w Zarqa, przedstawiciele Ministerstwa Turystyki oraz studenci.

Referaty poświęcone projektom UJ i CAŚ UW skupiły się na aktualnych oraz historycznych badaniach, a także perspektywach większego zaangażowania naukowego w tym obszarze. Prof. Jolanta Młynarczyk (IA UW) przedstawiła między innymi najnowszy projekt Centrum w Jordanii – badania wykopaliskowe na antycznym stanowisku Khirbet Sarah, usytuowanym na terenie współczesnego Ammanu. Dr Zuzanna Wygnańska z CAŚ UW zaprezentowała wachlarz działań podejmowanych przez Centrum obecnie oraz na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci na całym Bliskim Wschodzie.

Konferencji towarzyszyła wystawa posterów promujących działania archeologiczne Polaków w Jordanii oraz prezentujących działalność CAŚ. Działania Fundacji Euklidesa przy współpracy z CAŚ UW mają promować i popularyzować polskie projekty archeologiczne w Jordanii i na Bliskim Wschodzie także w najbliższej przyszłości w innych miastach tego kraju, a także w Polsce.

„Polish archaeology in Jordan. 100 years of Polish archaeology”
The Hashemite University in Az-Zarqa
18 listopada 2018 r.

Wydarzenie na FB

Poster na temat działalności PCMA