Wernisaż wystawy: Dom wieczności wezyra

W dniu 7 grudnia 2017 roku w Muzeum Archeologicznym w Warszawie roku miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca”, która potrwa do 31 marca 2018 roku.

Wernisaż rozpoczęły przemówienia organizatorów – dyrektora Muzeum Archeologicznego w Warszawie dr. Wojciecha Brzezińskiego, dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego oraz kierownika Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej Saqqara dr. hab. Kamila Kuraszkiewicza, który jest kuratorem wystawy. Wystąpienia te skupiły się przede wszystkim na podkreśleniu zasług prof. dr. hab. Karola Myśliwca, twórcy oraz wieloletniego kierownika Misji Saqqara, który za odkrycie i publikację grobowca Merefnebefa odznaczony został przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej „Polskim Noblem” w 2005 roku. Podczas wernisażu uhonorowany został także medalem, który otrzymał z rąk dyrektora PMA.

Wystawa prezentuje jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Saqqara – jej głównym elementem jest naturalnej wielkości makieta kaplicy grobowej egipskiego dostojnika Merefnebefa. Wykonanie tej imponującej repliki było możliwe dzięki doskonałym fotografiom Jarosława Dąbrowskiego, które stanowiły bazę do wykonania ekspozycji, umożliwiły odtworzenie polichromowanych reliefów zdobiących kaplicę, a dzięki grze świateł także oddanie trójwymiarowości tej dekoracji.

Więcej informacji o wystawie i jej organizatorach na naszej stronie oraz na stronie Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej Saqqara.