Wystawa „Mustis 2019 Summer School”

W Galerii „Korytarz” Instytutu Archeologii UW otwarto wystawę fotograficzną „Mustis 2019 Summer School”. Szkoła Letnia UW po raz pierwszy zrealizowana została w Tunezji – na stanowisku archeologicznym Mustis, położonym około 130 km od starożytnej Kartaginy. Wzięło w niej udział 18 studentów Uniwersytetu Warszawskiego, wernisażowi towarzyszyło wręczenie dyplomów uczestnikom.

Badania na terenie rzymskiego miasta Mustis prowadzi misja CAŚ UW, IA UW oraz Institut National du Patrimoine (Tunis). Szkoła Letnia odbyła się w ciągu ostatnich 10 dni sezonu wykopaliskowego na stanowisku, co umożliwiło jej adeptom udział w pracach badawczych, jak również wykorzystanie infrastruktury bazy archeologicznej.

Projekt Szkoły Letniej pod nazwą „Mustis 2019: Unearth, Describe, Understand” zrealizowany został przez Uniwersytet Warszawski w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER (ścieżka 3.5). Jego organizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Wydział Historyczny UW oraz Instytut Archeologii UW. Szkołą Letnią kierowali dr hab. Monika Rekowska oraz prof. Tomasz Waliszewski, który stoi również na czele misji archeologicznej w Mustis.

Wystawa prezentuje przekrój działań w jakich partycypowali uczestnicy Szkoły Letniej – prace archeologiczne i dokumentacyjne na stanowisku, objazdy naukowe, a także życie codzienne i poznawanie kultury arabskiej. W wernisażu, poza studentami i kadrą Szkoły, udział wzięła Pani Dziekan Wydziału Historycznego, dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW oraz Pani dr Agnieszka Janiak-Jasińska, koordynatorka modułów kształcenia w ZIP.

Wystawa: „Mustis 2019 Summer School”
Galeria „Korytarz” Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, I piętro
Otwarta od 15 listopada 2019 r.