Wystawy

 • Obchody 70 lat polskich prac w Egipcie

  21 października – uroczystość odsłonięcia popiersia Profesora Kazimierza Michałowskiego w panteonie wielkich egiptologów w Muzeum Egipskim oraz otwarcie w Muzeum wystawy prezentującej dorobek 70 lat pracy polskich archeologów i konserwatorów nad Nilem. (wystawa otwarta w Muzeum Egipskim do grudnia 2007) Sesja poświęcona prezentacji polskiego dorobku w tej dziedzinie: program Publikacja rocznicowa Katalog wystawy

 • 70 lat prac polskich archeologów i konserwatorów w Egipcie

  Siedemdziesięciolecie nie jest taką okrągłą rocznicą, którą zazwyczaj czci się jubileuszami, tak się jednak składa, że w tym przypadku nie chodzi tylko o sam jubileusz, lecz również o uczczenie postaci, bez której żadnej okrągłej rocznicy początku polskich badań wykopaliskowych w Egipcie byśmy nie mogli obchodzić. Chodzi tu oczywiście o profesora Kazimierza Michałowskiego, kierownika pierwszej polskiej […]

 • 70-lecie polskiej archeologii w Egipcie – wystawa

  Wystawa Seventy Years of Polish Archaeology in Egipt została zorganizowana w Muzeum Egipskim w Kairze przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 70-lecia rozpoczęcia przez Polskę prac wykopaliskowych w Edfu w Górnym Egipcie. Zespół naukowców Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego, twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej, rozpoczął po raz pierwszy działalność archeologiczną w […]

 • Stulecie urodzin Kazimierza Michałowskiego

  UCZONY I ERUDYTA 25-ta rocznica śmierci Profesora Kazimierza Michałowskiego – wielkiego polskiego uczonego i erudyty, światowej sławy badacza i twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej – przypada 70 lat od rozpoczęcia Jego pierwszych wykopalisk w Tell Edfu w Górnym Egipcie. Trafny – co było regułą w badaniach Profesora – okazał się wybór stanowiska. Misja zorganizowana wspólnie […]

 • Bizantyjskie mozaiki z Bliskiego Wschodu po raz pierwszy eksponowane w Polsce

  Po raz pierwszy w Polsce prezentowane będą bizantyjskie mozaiki z V wieku n.e. Odkrycia dokonano w 1999 roku na Bliskim Wschodzie. Wykopaliska prowadzone w Tell Amarna na północy Syrii przez ekipę belgijskich archeologów z Uniwersytetu w Liege, kierowaną przez prof. Onhana Tunce (Onhan Tunca), natrafiły w pobliżu starożytnych ruin osady sprzed ponad 5 tys. lat na fragmentarycznie […]