Jacek Gzowski 1955-2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.08.2013 roku odszedł nasz wieloletni współpracownik, architekt i archeolog, Jacek Gzowski.
W sezonie 1987/1988 był zastępcą kierownika Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Był też autorem kilkudziesięciu projektów rewaloryzacji zabytków Pomorza.
Na ręce bliskich składamy najszczersze kondolencje.