Prof. dr hab. Stanisław Medeksza 1942-2011

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 września 2011 odszedł prof. Stanisław Medeksza, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, nasz kolega i wieloletni współpracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Profesor Medeksza był wybitnym znawcą architektury starożytnej i współtwórcą polskiej szkoły konserwacji i restauracji zabytków architektury antycznej, autorem wielu prac naukowych o międzynarodowej renomie w zakresie badań nad architekturą starożytną.

Przeczytaj: Prof. dr hab. Stanisław Medeksza 1942-2011