Obrona pracy doktorskiej Szymona Maślaka

Mamy przyjemność poinformować, że we środę, 13. grudnia 2023 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Szymona Maślaka, pracownika Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Jego dysertacja nosi tytuł „Tradycyjne budownictwo ceglane w Egipcie u schyłku antyku i w średniowieczu. Produkcja i zastosowanie cegły w oparciu o zachowaną substancję architektoniczną zespołu monastycznego w Naqlun”.

Praca przedstawia różne aspekty cegły suszonej i wypalanej traktowanej jako odrębny artefakt. Omawia etapy jej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych warunków panujących w Naqlun, gdzie brak naturalnych źródeł wody koniecznej w procesie. Analizuje też ekonomiczną stronę produkcji cegieł wypalanych na tle procesu ich rozpowszechniania się w Egipcie i identyfikuje podstawowe modele produkcji cegły. W pracy zawarto także rozdziały pokazujące  zastosowanie różnych rodzajów cegieł w budownictwie na przykładzie historii rozwoju zabudowy w Naqlun. Przeanalizowano też relacje pomiędzy ceglanymi konstrukcjami zadaszającymi (np. sklepienia, kopuły, stropy/stropodachy) a podpierającymi je ścianami oraz opisano zastosowanie cegieł w innych konstrukcjach ceglanych.

Obrona zakończyła się jednogłośną decyzją Komisji Doktorskiej o wnioskowaniu do Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia o przyjęcie obrony oraz nadanie Szymonowi Maślakowi stopnia doktora.

Serdecznie gratulujemy!