Dr Mariusz Drzewiecki oraz dr Mariusz Gwiazda otrzymali Wyróżnienie Rektora UW

W dniu 15 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Dydaktycznych Rektora UW oraz Wyróżnień Rektora. Spośród pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Wyróżnienie otrzymali dr Mariusz Drzewiecki oraz dr Mariusz Gwiazda.

Nagrody przyznawane są za wprowadzenie nowatorskich rozwiązań oraz stosowanie innowacyjnych metod i środków, które przyczyniają się do rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Mariusz Drzewiecki specjalizuje się w średniowiecznych i nowożytnych królestwach Afryki Północno-Wschodniej, a także prowadzi badania na temat budownictwa w Nubii. W 2022 r. ukazała się książka jego współautorstwa pt. „Forts of North Omdurman”. Można w niej znaleźć informacje na temat dziewięciu fortów z obszaru Górnej Nubii.

Dr Mariusz Gwiazda jest współkierownikiem Polsko-Amerykańskiej Ekspedycji w Berenike. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na okresie późnoantycznym i wczesnoislamskim w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. W 2022 r. ukazały się dwa artykuły, których jest współautorem. Pierwszy z nich stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy na temat zwyczajów pochówkowych w Syrii i Palestynie we wczesnym okresie bizantyjskim, a drugi dotyczy sześciu budynków o konstrukcji modułowej na stanowisku Philoxenite.