Seminarium PCMA: Dziecko w amforze

Tematem kolejnego Seminarium PCMA będzie pochówek dziecięcy odkryty na Kom el-Dikka w Aleksandrii. Epigrafik prof. Adam Łukaszewicz (Wydział Archeologii UW), bioarcheolog dr Robert Mahler oraz archeolog i kierownik wykopalisk dr hab. Grzegorz Majcherek (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW) przedstawią różne aspekty tego wyjątkowego znaleziska.

Abstrakt: „Na zapleczu audytoriów, będących częścią późnoantycznego kompleksu „uniwersyteckiego”, w samym sercu rzymskiej Aleksandrii odkryto naczynie zawierające pochówek rocznego dziecka. Za trumnę posłużyła mu amfora, import z Gazy, wytworzona w IV, ewentualnie na początku V wieku n.e. Jej datowanie dobrze koresponduje z przebudową tej części miasta, która miała miejsce w IV wieku n.e. Jak dotąd, w warstwach rzymskich w obrębie stanowiska archeologicznego na Kom el‑Dikka, na podobne znaleziska nie natrafiono.

Pochówek ewidentnie poprzedza powstanie kompleksu „uniwersyteckiego” w tym miejscu. Nieopodal znaleziono ostrakon pochodzący z tego samego horyzontu czasowego, w treści odnoszący się do zmarłego dziecka. Opisane znaleziska, każde z nich jak dotąd jednostkowe w skali stanowiska, posłużyły autorom za pretekst do szerszych rozważań dotyczących pochówków dzieci w okresie rzymskim.”

Seminarium odbędzie się online, na platformie Zoom, wyjątkowo w poniedziałek, 27 marca o godz. 11.30. Aby otrzymać link prosimy pisać na adres pcma@uw.edu.pl .

Czytaj więcej o badaniach CAŚ UW w Aleksandrii (LINK).