CAŚ UW inspiruje europejskich naukowców

Zagłosuj na projekt „Engaging local community in Sudan to promote archaeological heritage” w głosowaniu publiczności:
https://pollunit.com/polls/lhcrptmbiaac9v6i3tobjq?embed=1


Nowatorskie podejście do prowadzenia badań archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostało docenione przez Europejską Radę ds. Badań.

Dr hab. Artur Obłuski, kierownik ERC Starting Grant UMMA, projektu realizowanego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, jest jednym z 3 finalistów konkursu o nagrodę Europejskiej Rady ds Badań „Public Engagement with Research Award” w kategorii INSPIRE. Nagroda wręczana jest zdobywcom grantów ERC, którzy podczas realizacji projektów wykazali się doskonałością w zakresie angażowania społeczności spoza świata nauki.

W puli nagród jest również wyróżnienie publiczności, o którym zdecyduje głosowanie w mediach społecznościowych – potrwa ono do dnia ceremonii, zwycięzca ogłoszony zostanie 14 lipca br. podczas uroczystości wręczenia trzech nagród głównych.

Finansowany przez ERC projekt dr. hab. Artura Obłuskiego „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” realizowany jest w Starej Dongoli, w Sudanie.

– „Stara Dongola, gdzie zachowały się pozostałości wspaniałych kościołów, klasztorów z największą na świecie kolekcją malowideł średniowiecznych, czy najstarszy zachowany meczet w tej części Afryki i monumentalne grobowce misjonarzy islamskich, jest ważnym elementem światowego dziedzictwa kulturowego. Ten potencjał powinien służyć nie tylko archeologom prowadzącym tam wykopaliska, ale przede wszystkim społecznościom lokalnym i szerzej społeczeństwu sudańskiemu. Zainicjowaliśmy więc wraz ze społecznościami lokalnymi, ale także samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz władzami centralnymi działania mające na celu strategiczne podejście do zachowanego na tym stanowisku dziedzictwa. Tak, aby nasi gospodarze poza splendorem mieli również bardziej wymierne korzyści np. ekonomiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, którego profity będą trafiać do lokalnych społeczności a nie dużych korporacji. Pamiętajmy, że Sudan jest 8. najbiedniejszym krajem świata.”

– wyjaśnia kierownik projektu.

Współpraca z lokalnymi społecznościami na rzecz archeologii, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju jest jednym z elementów nowoczesnej archeologii i wprowadzanej przez Artura Obłuskiego, dyrektora CAŚ UW, nowej strategii w badaniach Centrum.

Jest to podejście, które ma promować zbliżenie pomiędzy naukowcami a mieszkańcami regionów, gdzie prowadzone są badania. Pozwala osadzić rezultaty prac archeologicznych w ich naturalnym kontekście społecznym i geograficznym. Wdrażanie tej strategii w badaniach w Dongoli koordynuje dr Tomomi Fushiya, która specjalizuje w collaborative archaeology (po polsku możemy powiedzieć archeologia angażująca) i od lat pracuje nad podobnymi projektami w Sudanie. Jak podkreślają Obłuski i Fushiya, praca nad projektem archeologicznym powinna przebiegać dwukierunkowo, z uwzględnieniem lokalnego punktu widzenia i tradycyjnej wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Partnerstwo ze społecznościami lokalnymi w ramach projektu UMMA umożliwia pomyślną realizację projektu. Takie partycypacyjne, angażujące współczesne społeczeństwa, podejście daje możliwość prawdziwie dwustronnej współpracy i może przyczynić się do dekolonizacji metod stosowanych w archeologii w Sudanie.

Dotychczas podjęte działania:

  • Przygotowano A Heritage and sustainable development strategy: the 2021 Action Plan for Old Dongola and the Nafir commitment opracowany wspólnie z mieszkańcami przez Peter Billie Larsena
  • Prowadzono programy informacyjne dla wszystkich członków społeczności lokalnej, między innymi dni otwarte w ramach, których prezentowano najnowsze odkrycia
  • Organizowano zajęcia edukacyjne
  • Podjęto działania ku rewitalizacji tradycyjnego rzemiosła m.in. wikliniarstwa, które może stanowić źródło dodatkowego dochodu
  • Wsparto powstanie pierwszego turystycznego startupu poprzez wyremontowanie jednego z domów domów nubijskich, który może teraz gościć turystów
  • Prowadzono promocję dziedzictwa Starej Dongoli m.in. za pomocą doniesień medialnych na temat odkryć archeologicznych czy udostępnionej do zwiedzania rekonstrukcji 3D klasztoru w Starej Dongoli, wykonanej przez Joannę Wyżgoł i Agnieszkę Wujec
  • Wydano książkę o Dongoli napisaną wspólnie z mieszkańcami okolicznych miejscowości w jęz. arabskim i angielskim, dostępną w otwartym dostępie
  • Rozpoczęto działania na rzecz wpisania Starej Dongoli na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

 

 

  • Komunikat prasowy (pdf)