Nowa publikacja CAŚ UW – Old Dongola: Continuity and Change

Przedstawiamy nową publikację Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW autorstwa dr Tomomi Fushiyi. Jest to pierwsza publikacja CAŚ UW powstała z myślą o współpracy pomiędzy archeologami a społecznością lokalną.

Jest to jeden z elementów rozwijania w CAŚ UW tzw. współpracy w archeologii (ang.: collaborative archaeology). Książka została napisana jako odpowiedź na wyrażaną przez społeczności zamieszkujące okolice Starej Dongoli (Sudan) potrzebę poznania historii i archeologii miejsca, gdzie mieszkają i którego krajobraz kulturowy współtworzą.

Badania i konserwację zabytków archeologicznych Starej Dongoli od 60 lat prowadzą archeolodzy i konserwatorzy pracujący w ramach ekspedycji CAŚ UW. Od 2019 roku, w ramach interdyscyplinarnego projektu „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” finansowanego z grantu Dialog, rozpoczęto planowe działania ukierunkowane na zaangażowanie lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem kulturowym, budowę współpracy i stymulowanie rozwoju gospodarczego w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Kieruje nimi dr Tomomi Fushiya z CAŚ UW, autorka publikacji.

Jest to krótkie wprowadzenie do historii tego ośrodka, począwszy od założenia miasta jako stolicy średniowiecznego nubijskiego królestwa Makurii w VI wieku n.e. po dzień dzisiejszy. Pokazuje, jak współczesny krajobraz kulturowy został ukształtowany przez wpływy kulturowe, ekonomiczne i społeczne na przestrzeni wieków.

Ta dwujęzyczna książka (w języku angielskim i arabskim) ma pomóc w budowaniu świadomości znaczenia dziedzictwa Starej Dongoli zarówno wśród Sudańczyków, jak i publiczności międzynarodowej. Książka jest dostępna w Open Access.

Tomomi Fushiya, Old Dongola: Continuity and change from the Medieval period to the 21st century/  دنقلا العجوز: الاستمرارية والتغيرات من فترة العصور الوسطى إلى القرن 21 , Warszawa–CAŚ UW, 2021