Grant IDUB na publikację w Open Access dla Iwony Zych

Z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) skorzystała kolejna badaczka z CAŚ UW. Iwona Zych otrzymała grant na wykup opcji open access dla artykułu w czasopiśmie „Journal of Archaeological Science Reports” wydawanym przez Elsevier.

Grant został przyznany w ramach działania „IDUB – I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access” mającego na celu rozwoju i wzrost potencjału pracowników zatrudnionych na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantów planujących podjąć działanie mające na celu zwiększenie swojego potencjału naukowego.

Alfredo Carannante, Marek Woźniak, Iwona Zych (2022). More than just food from the sea: Exploitation of marine resources in Hellenistic Berenike on the Red Sea (Egypt). Journal of Archaeological Science Reports 44, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103515

Gratulujemy i zapraszamy do lektury.

Więcej informacji o zasadach przyznawania dofinansowania.