Nagroda Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za książkę dr. Mariusza Drzewieckiego

Książka dr. Mariusza Drzewieckiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego za najlepszą publikację o tematyce afrykanistycznej w 2020 roku.

Publikacja pt. „Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych” ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i CAŚ UW w serii „PCMA Archaeological Guides”. Książka przybliża świat zróżnicowanych budowli obronnych w rejonie Górnej Nubii, ale jest też swoistym przewodnikiem dla młodych badaczy, którzy chcą rozpocząć własny projekt archeologiczny w tym regionie świata.

Te jej aspekty zostały docenione przez kapitułę nagrody Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, która napisała w uzasadnieniu swej decyzji: „za oryginalne opracowanie naukowe, oparte na własnych wieloletnich badaniach archeologicznych Autora, napisane w śmiałym i niekonwencjonalnym stylu”. Nagroda została przyznana w kategorii: „publikacja naukowa autora przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego”.

Dr Mariusz Drzewiecki jest adiunktem w CAŚ UW. Budowle obronne Sudanu były tematem jego pracy doktorskiej, do której zbierał materiał podczas własnych ekspedycji badawczych. Laureat kilku grantów NCN, od 2019 r. realizuje projekt badawczy w Soba, stolicy królestwa Alwy na obrzeżach Chartumu.

Mariusz Drzewiecki (2020). Budowle obronne w Górnej Nubii na podstawie badań archeologicznych i etnologicznych [=PCMA Archaeological Guides 2], Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, CAŚ UW

Seria PCMA Archaeological Guides