Marta Mierzejewska – biografia naukowa

 • Mgr Marta Mierzejewska

  ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3355-2189

  Zainteresowania badawcze:

  • technologia i produkcja ceramiki
  • ceramika islamska z obszaru Syrii, Iraku i Zatoki Perskiej
  • handel morski w Zatoce Perskiej w okresie islamskim
  • osadnictwo wczesnoislamskie w Dolinie Eufratu
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2007–2010 Studia licencjackie w Zakładzie Wschodu Starożytnego, na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: asyriologia. Temat pracy licencjackiej: „Bogowie „Igigu i Anunna(ku) w Mezopotamii”

2007–2009 Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: archeologia Bliskiego Wschodu. Temat pracy magisterskiej: „Misy abbasydzkie z Bidżanu (Irak)”

2003–2007 Studia licencjackie w Instytucie Archeologii, Uniwersytet Warszawski, Specjalizacja: Archeologia Bliskiego Wschodu, Temat pracy licencjackiej: „Przedstawienia zwierząt na ceramice Niniwa 5 i Ceramice Szkarłatnej”

Stanowiska i funkcje

2010-2020 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

2009 Wolters Kluwer Polska – Assistant Product Manager (Segment Zdrowie & Edukacja) odpowiedzialna za marketing i organizację szkoleń dla nauczycieli i personelu medycznego

2008 Staż studencki w Zakładzie Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; opiekun stażu prof. P. Bieliński

Projekty badawcze

2017–2020 UGZAR Project (kierownik projektu prof. R. Koliński) – opracowanie ceramiki islamskiej

2017 Saruq al-Hadid, Dubaj (ZEA) – projekt wykopaliskowy, stanowisko metalurgiczno-osadnicze; jako ceramolog i dokumentalista

2013, 2015–2019 Fajlaka, Archaeological Research Project (Kuwejt); jako ceramolog

2011–2020 Osadnictwo wczesnoislamskie na wyspie Bijan (Irak) – badania archiwalne, opracowanie materiału z wykopalisk

2010 Polsko–kuwejcka misja archeologiczna w północnym Kuwejcie, stanowisko Bahra 1; jako archeolog

2005–2009 Polsko-syryjska misja archeologiczna w Tell Arbid (Syria); jako archeolog, rysowniczka, asystetka ceramologa

Inne doświadczenia archeologiczne

2004, 2005 Wykopaliska w Truszkach Zalesiu, Polska; praktyki studenckie

Bibliografia naukowa

2021 Mierzejewska, M., Evidence for local, regional and interregional exchange networks on Failaka: Some remarks on late Islamic pottery from Kharaib al-Dasht. Arab Arch Epig. https://doi.org/10.1111/aae.12192

2019 Mierzejewska M., Pottery, fishermen and the Gulf trade. Preliminary Results of Four Seasons of Kuwaiti-Polish Excavations on Failaka Island. In S.A.H. Shebab, K. Pieta, M. Ruttkay & B. Kovár (eds.), Proceedings of the International Conference: Archaeology of Jazīrat Faylakā and Kuwaiti coast — current research, Nitra 6–8. (pp. 169–180), Nitra–Kuwait City: VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences, National Council for Culture, Arts and Letters

2019 Mierzejewska, M., Islamic harbour in Kharaib al-Dasht Bay? Some remarks on the pottery collection from the Underwater Survey along the coast of Failaka Island, in: A. Pieńkowska, D. Szeląg, I. Zych (eds), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on his 70th Birthday, (pp. 479–495), Warszawa: PCMA, WUW.

2019 Mierzejewska, M., Hearths, ovens and fishery: Kharaib al‐Dasht as a case of Late Islamic fishing village (Jazirat Faylaka). Arab Arch Epig. 30, 263–279. https://doi.org/10.1111/aae.12125

2018 Pieńkowska, A., Mierzejewska, M., Late Islamic fishing industry in the Gulf: the case of Kharaib el-Desht, Jazīrat Faylakā, PSAS 48, 269-278.

2016 Mierzejewska, M., Some remarks on the stone vessels from the Islamic layers on Bijan Island, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 799–808.

2015 Mierzejewska, M., appendix: Kharaib El-Desht 2013: The Pottery. Preliminary Report, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 571–578.

2014 Mierzejewska, M., Abbasid basins from Bijan Island, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 643–662.

Inne

2018 Mierzejewska, M., General characteristics of the 2018 ceramic assemblage [w:] A. Pieńkowska (red.) Kharaib el-Desht – Final Progress Report 2018, 14-21 [Raport wewnętrzny dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności];

2017 Mierzejewska, M., Pottery and small finds. [w:] A. Pieńkowska (Ed.), Final progress report on fourth campaign of Joint Kuwaiti-Polish Archaeological Mission at Kharaib el-Desht Site on Failaka Island (Kuwait). 19.03–30.04.2017, 7-30 [Raport wewnętrzny dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności];

2016 I. Zych, we współpracy z M. Mierzejewską, Ł. Rutkowskim, A. Szymczak, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Raport Roczny 2015, Warszawa: PCMA

2016 Mierzejewska, M., Pottery and small finds, w: A. Pieńkowska, Preliminary Results of the Third Season of the Joint Kuwaiti-Polish Excavations at Kharaib Desht (2016), 30–44 (raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności)

2015 Mierzejewska, M., Pottery and Small Finds, w: A. Pieńkowska (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Mission in Kuwait, Failaka Archeological Research Project – comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Investigations of Kharaib el-Desht Settlement Complex. Final Report (raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności)

2013 Mierzejewska, M., Pottery and Small Finds from Kharaib el-Desht, w: A. Pieńkowska (red.), Kuwaiti–Polish Archaeological Mission in Kuwait. Archeological Research Project – comparative study of the settlement patterns on Failaka Island. Final Progress Report Season 2013 (raport dla Kuwejckiego Departamentu Starożytności)

Konferencje

2019 Konferencja „Archaeological Failaka. Recent and ongoing investigation. 4th Internatinal Seminar on the Archaeology of the Arabian Penisula”, Kuwejt
Referat: „Local, regional, interregional? Some remarks on late Islamic pottery from Kharaib el-Desht”

2019 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2019”, Warszawa
Referat: (z U. Iwaszczuk) „Sumy i rekiny, czyli o osiemnastowiecznej kuchni fajlakańskiej od… kuchni”

2018 Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie 2018”, Warszawa
Referat: „Lokalna, regionalna, importowana? Wyniki wstępnej analizy ceramiki sasanidzkiej i wczesnoislamskiej z badań powierzchniowych w Irackim Kurdystanie (Projekt UGZAR)”

2017 Seminar for Arabian Studies, Londyn
Poster (z A. Pieńkowską): „Late Islamic Fishing Industry in the Gulf: The Case of Kharaib el-Desht, Jazīrat Faylakā”

2016 Konferencja sprawozdawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Warszawa
Referat: „Późnoislamska ceramika z Kharaib el-Desht (Kuwejt) – wstępna analiza i perspektywy badawcze”

2016 Konferencja „Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast – current research”, Nitra
Referat: „Pottery, fishermen and the Gulf trade. Preliminary results of four seasons of Kuwaiti–Polish excavations on Failaka Island”

2016 Seminarium PCMA: „Badania archeologiczne Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w rejonie Zatoki Perskiej (w Kuwejcie i Omanie). Przegląd dotychczasowych projektów oraz nowe wyzwania badawcze” (Warszawa, 29 września 2016)
Referat: „Rybacy i ich garnki. Wstępne wyniki badań ceramologicznych Kuwejcko–Polskiej Misji Archeologicznej na Fajlace”

Działalność popularyzatorska
 • przygotowywanie informacji do działu „Wydarzenia” na stronie internetowej Centrum
 • administracja profilu Centrum na portalu Facebook
 • 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (2016) – obsługa stanowiska Centrum z atrakcjami dla najmłodszych
 • Piknik rodzinny Odkryj UW! z okazji 200-lecia UW (2016) – stoisko Centrum, warsztat ceramologa: prezentacja pracy z ceramiką

Polecane linki

Posted in: