Grant z programu IDUB na publikację w open access

W ramach nowego systemu wspierania rozwoju pracowników Uniwersytetu Warszawskiego można ubiegać się o granty wewnętrzne z programu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” (IDUB). Skorzystali z nich już pracownicy CAŚ UW, dr Agata Deptuła i Maciej Wyżgoł, którzy uzyskali dofinansowanie na zapewnienie otwartego dostępu do swojego artykułu w czasopiśmie „Journal of African Archaeology”.

W ramach programu realizowane są dwa działania: „Mikrogranty” oraz „Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access”. Zadania, jakie mogą liczyć na dofinansowanie z mikrograntów to m.in. organizacja konferencji przez UW, udział w konferencjach, dofinansowania wydawania i korekty językowej publikacji, kwerendy i wizyty studyjne, a także badania wstępne. Ze wsparcia IDUB mogą korzystać pracownicy naukowi zaliczani do liczby N oraz doktoranci.

Pracownicy CAŚ, którzy jako pierwsi skorzystali z nowego programu mogą się już cieszyć jego efektami: ich artykuł został udostępniony czytelnikom bez żadnych ograniczeń.  Wydawcą „Journal of African Archaeology”, gdzie został opublikowany, jest wydawnictwo Brill. Tekst dotyczy budownictwa szachulcowego w Dongoli na przełomie XVII i XVIII wieku, którego ślady zostały odkryte podczas niedawnych badań wykopaliskowych prowadzonych w ramach projektu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”.

Gratulujemy i zapraszamy do lektury:  Wyżgoł, M., & Deptuła, A. (2020). Living Outside the Wall: the Quarter of Wattle-and-daub Houses in Old Dongola of the Funj Period, Journal of African Archaeology, 1-24.  doi: https://doi.org/10.1163/21915784-20200005

Więcej informacji o zasadach przyznawania dofinansowania.