Małgorzata Redlak (1953–2020)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Redlak. Małgosia była nie tylko naszą koleżanką. Była przede wszystkim osobą niezwykle skromną, ciepłą i serdeczną, zawsze życzliwą i pomocną.

Ceramice islamskiej, która była jej pasją i przedmiotem wieloletnich badań na Kom el-Dikka w Aleksandrii, poświęciła liczne artykuły i opracowania naukowe, oraz swoją pracę doktorską. Rzetelność, obowiązkowość i odpowiedzialność, sumienność i ogromna pracowitość, oraz naukowa dociekliwość – wszystkie te słowa znakomicie opisują Małgosię.

Tak naprawdę Małgosia była filologiem arabistą i muzealnikiem. Przez wiele lat prowadziła zajęcia ze sztuki i architektury islamu na Uniwersytecie Warszawskim, równocześnie pracując w Muzeum Narodowym w Warszawie. Była tam kustoszem kolekcji sztuki muzułmańskiej w Zbiorach Sztuki Dalekiego Wschodu, organizatorką licznych wystaw poświęconych sztuce islamu i redaktorką towarzyszących im katalogów. Była współautorką wielu opracowań, prezentujących unikatowe dzieła sztuki arabskiej w polskich kolekcjach muzealnych, konsultantką naukową wielu publikacji, a także popularyzatorką wiedzy o kulturze i sztuce islamu.

Małgosia była dobrym człowiekiem. Rodzinie Małgosi składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Renata Kucharczyk i Grzegorz Majcherek

Msza pogrzebowa odbędzie się 5 czerwca o godz. 13.00 w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła (ul. Nowogrodzka 51, parafia św. Barbary). Pogrzeb odbędzie się na Powązkach Wojskowych.

Małgorzata Redlak (Fot. Archiwum prywatne)