60 lat Stacji w Kairze: 19 stycznia 1959 r.

60 lat temu prof. Kazimierz Michałowski założył Stację Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze. Dziś jubilatka ma się dobrze i nie wybiera się wcale na emeryturę, ma bowiem jeszcze wiele do zrobienia. W ciągu tego roku będziemy przywoływać wydarzenia z długiej historii Stacji i opowiadać o tym, co dzieje się tam obecnie.

Początki Stacji wiążą się nierozerwanie z osobą prof. Kazimierza Michałowskiego, który pracował już wówczas od ponad 20 lat w Egipcie i konsekwentnie poszerzał zakres działalności polskich archeologów w tym regionie świata. O najważniejszych etapach na tej drodze tak pisał dr Zbigniew Szafrański, wieloletni Dyrektor Stacji, przy okazji innego jubileuszu:

Michałowski miał rozległe plany. Przede wszystkim dążył do założenia instytutu naukowego w Egipcie, co było nie lada zadaniem w sytuacji, gdy w grę wchodziły nie tylko czynniki merytoryczne. Jego starania spotkały się z aprobatą i podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 19 stycznia 1959 r. powołano Stację Archeologii Śródziemnomorskiej UW z siedzibą w Egipcie.”

Od tej decyzji do otwarcia Stacji minęło jeszcze wiele miesięcy pełnych zabiegów i prac administracyjnych. W tym czasie oryginalne plany musiały ulec zmianie, bo – jak można przeczytać w wyciągach z protokołu wspomnianego tu posiedzenia Senatu (na zdjęciu) – prof. Michałowski nie planował założenia Stacji w Kairze, lecz w Aleksandrii.

Czytaj więcej: Z. Szafrański, Our milestones, Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt, Warszawa: CAŚ UW, 2007, pp. 43-56