Warsztat języka staronubijskiego

Jesienią odbędzie się w Kairze kurs języka staronubijskiego organizowany przez Institut français d’archéologie orientale, Stację Badawczą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oraz Uniwersytet w Fajum.

Język staronubijski używany był przez mieszkańców Doliny Środkowego Nilu w średniowieczu. Jego najstarsze świadectwo pochodzi z końca VIII-go wieku n.e., pozostał w użyciu co najmniej do ostatnich dekad wieku XV-go. Wzbudził żywe zainteresowanie nowego pokolenia badaczy z różnych środowisk, co przyczyniło się do postępu w publikowaniu tekstów oraz poznawaniu tego języka.

Pomysł warsztatu wprowadzającego do języka staronubijskiego zrodził się z konstatacji, że nauka tego rzadkiego języka nie jest obecnie zawarta w żadnym akademickim programie nauczania. Kurs będzie prowadzony (w języku angielskim) przez Vincenta van Gervena Oei, we współpracy z Robinem Seignobosem (IFAO) i Maherem Eissa (Uniwersytet w Fajum).

Warsztat potrwa od niedzieli 1. września do czwartku 12. września 2019 roku. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i lunch dla uczestników w IFAO (Mounira) i w PCMA (Heliopolis).

Termin zgłoszeń upływa 31. marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje w załączniku