Jubileusz 60-lecia Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze – wystawa w Muzeum Egipskim

2019 to rok jubileuszu 60-lecia Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze – profesor Kazimierz Michałowski utworzył ją 19 stycznia 1959. Zwieńczenie obchodów tej ważnej rocznicy stanowi wystawa „60 lat Stacji Badawczej w Kairze”, której uroczyste otwarcie odbyło się 1. grudnia 2019 roku w Muzeum Egipskim przy Placu Tahrir w Kairze.

Ekspozycja potrwa do 15 grudnia. Przedstawia najważniejsze dokonania polskich misji archeologicznych, nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego, lecz także współpracujących instytucji, które również miały swój udział w przygotowaniu wystawy – przede wszystkim Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wśród elementów wystawy znalazły się plansze poświęcone poszczególnym misjom, a także model 3D amfiteatru odkrytego w Aleksandrii. Wystawa powstała we współpracy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z Ministerstwem Starożytności Egiptu oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Egipcie. Finansowana jest ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Koordynatorem wydarzenia jest dr Patryk Chudzik z CAŚ UW. Ekspozycja wystawy w Muzeum Egipskim w Kairze możliwa jest dzięki wsparciu ze strony p. Moamena Osmana, Dyrektora Sektora Muzeów Ministerstwa Starożytności Egiptu oraz dr Sabah Abdel Razek Seddik Kassem, Dyrektor Muzeum.

Goście obecni na wernisażu podkreślali swoje uznanie dla dokonań polskich archeologów, co znalazło także odzwierciedlenie w oficjalnych przemowach, które wygłosili: JE Ambasador RP w Egipcie, dr Michał Łabenda; Dyrektor Stacji Badawczej w Kairze oraz p.o. Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, dr Artur Obłuski; a także Dyrektor Sektora Muzeów Ministerstwa Starożytności Egiptu, p. Moamen Osman. Przemawiający zwrócili w swoich słowach szczególną uwagę na efektywną i długoletnią współpracę pomiędzy Polską a Egiptem w dziedzinie archeologii, co realizuje się poprzez wspólne działania w terenie, współpracę władz i instytucji naukowych, a najnowszym owocem tej współpracy jest niniejsza wystawa. JE Ambasador RP w Egipcie w swojej przemowie nawiązał do prof. Kazimierza Michałowskiego, który jako założyciel Stacji Badawczej zdynamizował polskie działania archeologiczne w Egipcie rozciągające się od południowych granic kraju, aż po teren Delty oraz wybrzeża Morza Śródziemnego. JE Ambasador podziękował polskim archeologom za ich trud i pracę na odbywających się licznie wykopaliskach. Dr Obłuski podkreślił z kolei wagę współpracy oraz pomocy ze strony egipskich przedstawicieli i pracowników Ministerstwa Starożytności, natomiast p. Moamen Osman podziękował polskim archeologom i działającej w Egipcie Stacji Badawczej za wkład w rozwój archeologii.

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze jest najstarszą polską placówką naukową w rejonie Egiptu i Bliskiego Wschodu, jej otwarcie w 1959 roku było krokiem milowym na drodze budowania pozycji polskiej humanistyki za granicą. Stacja koordynuje wszystkie działania polskich misji archeologicznych, pełni również funkcję reprezentacyjną promując polską naukę i kulturę na arenie międzynarodowej. Wystawa prezentuje projekty archeologiczne realizowane dzięki obecności polskich naukowców w Egipcie, będące owocem wieloletniej polsko-egipskiej współpracy.

Dr Artur Obłuski napisał:

„Historia Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze to dziesiątki projektów i setki zaangażowanych w nie polskich archeologów, egiptologów, konserwatorów, architektów. Wielu z nich całą swoją karierę naukową związało z badaniami w Egipcie. Wielkie interdyscyplinarne przedsięwzięcia w Deir el-Bahari i Aleksandrii rozpoczęte przez profesora Michałowskiego w pierwszych latach działalności Stacji kontynuowane są do dziś, dostarczając wciąż nowej wiedzy o przeszłości Egiptu. Nie tylko jednak słynne stanowiska, lecz każdy realizowany w ramach Stacji projekt wnosi w rozwój polskiej archeologii śródziemnomorskiej unikalną wartość, którą pragniemy Państwu zaprezentować”.

Wystawa:
„60 lat Stacji Badawczej w Kairze”
1 – 15 grudnia 2019 r.
Muzeum Egipskie w Kairze, Majdan al-Tahrir, Kair