Katarzyna Bartoś

 • Mgr Katarzyna Bartoś

  Pracownik inżynieryjno-techniczny
  Grant DIALOG 0298/2018: „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”
  katarzyna.bartos(at)uw.edu.pl
  tel. (+48) 22 55 313 11
  (pokój 7)

Zainteresowania badawcze:

 • sztuka asyryjska – płaskorzeźba
 • okres wczesnorzymski i rzymski w Egipcie
 • zabytki rzędu końskiego
 • historia udomowienia konia
 • koczownicy
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2008 Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kierunek Archeologia. Tytuł pracy magisterskiej : Konie i rząd koński u Scytów od VII do IV wieku p.n.e.

Stanowiska i funkcje:

2011–2012 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Stacja Badawcza w Kairze – asystentka dyrektora.

Projekty badawcze

2017–2019 Misja Berenike: opracowanie i digitalizacja  dokumentacji  Misji Berenike

2013 Deir el-Bahari, Świątynia Hatszepsut, badania archeologiczne na Dolnym Tarasie Świątyni: wykopaliska i dokumentacja

2013 Misja Berenike:  wprowadzanie danych i obsługa komputerowej bazy danych

2008 badania archeologiczne na Starym Mieście w Lublinie: wykopaliska i dokumentacja

2007   Muzeum Lubelskie w Lublinie, wykopaliska na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym „Lublin – Sławinek”: wykopaliska i dokumentacja

2007 Neizac (Krym): wykopaliska archeologiczne