Polish Archaeology in the Mediterranean 27: zaproszenie do nadsyłania artykułów

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do bieżącego (27.) numeru czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean”, z datą publikacji 2018.

Przyjmujemy trzy rodzaje tekstów:
• artykuły naukowe oparte na znaleziskach z polskich wykopalisk lub z nimi związanych, dotyczące szeroko pojętego regionu śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu, w tym północno-wschodniej Afryki ;
• raporty, końcowe i wstępne, z bieżących wykopalisk i badań
prowadzonych w ramach polskich projektów na wspomnianym
obszarze;
• redakcja będzie brała pod rozwagę artykuły naukowe niezwiązane bezpośrednio
z polskimi badaniami, mieszczące się jednak w kulturowym, chronologicznym i terytorialnym
zakresie badań prezentowanych w czasopiśmie.

Ze względu na opóźnione rozpoczęcie zbierania materiałów nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów to 15 czerwca 2018 r.

Procedury przyjęcia tekstu i recenzowania pozostają bez zmian.
Uwaga: prosimy autorów o składanie wraz z materiałami ilustracyjnymi osobnego pliku pdf z ponumerowanymi ilustracjami opatrzonymi właściwymi podpisami, ale bez podawania autora.
Wytyczne dla autorów

Ponadto informujemy, że – począwszy od tomu 27 – autorzy będą otrzymywać tylko PDF swojego artykułu, a na żądanie również cały tom w formacie PDF (w pełnym kolorze). Drukowane egzemplarze autorskie nie będą rozsyłane.

Przypominamy, że nadesłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane, a autor(zy) muszą posiadać prawa do tekstu, materiału ilustracyjnego i dokumentacji.

Call for papers (PDF)