Seminarium stypendystów: Elementy orientalne w ikonografii nubijskiej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium z Archeologii Śródziemnomorskiej. Referat pt. „Elementy orientalne w ikonografii nubijskiej” wygłosi stypendystka Agnieszka Ryś (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN).

29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30
w Bibliotece Stacji przy ul. Mahalla 11 w Kairze.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz wydarzenie na FB Stacji Badawczej w Kairze