Nagroda im. Benedykta Polaka dla Wojciecha Kołątaja

Na Zamku w Łańcucie, 23 października 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia jednej z głównych nagród im. Benedykta Polaka dr. inż. Wojciechowi Kołątajowi, długoletniemu pracownikowi Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze.

Nagroda im. Benedykta Polaka przyznawana jest corocznie od 2015 roku dwóm laureatom, Polakowi i obcokrajowcowi, w uznaniu ich osiągnięć eksploracyjnych i badawczych na ziemi, w morzu, w powietrzu i w kosmosie. Kapitułę Nagrody powołali: Oddział Polski The Explorers Club, Gmina Miejska Łęczyca, Powiat Łęczycki oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie. W tym roku przyznano trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie, bowiem w zeszłym roku, ze względu na pandemię, nagród nie przyznawano.

Jedną z nagród głównych otrzymał architekt dr inż. Wojciech Kołątaj, który od początku lat 60tych do ostatniej dekady XX wieku brał udział w pracach wielu polskich i zagranicznych ekspedycji archeologicznych w Egipcie i w Sudanie. Pracował jako architekt w Stacji Badawczej w Kairze w latach 1966–1972. Uczestniczył w bezprecedensowej międzynarodowej akcji UNESCO mającej na celu ocalenie zabytków architektury starożytnej Nubii na terenie Egiptu i Sudanu. Pierwszą jego pracą w Egipcie była rekonstrukcja Portyku Ptolemejskiego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Był kierownikiem ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na Kom el-Dikka w Aleksandrii w latach 1966–1972. Dzięki jego pracy można tam dziś podziwiać monumentalny gmach term cesarskich, czy zrekonstruowany teatr antyczny.

Laudację laureata wygłosił Prof. Adam Łukaszewicz, a CAŚ UW na uroczystości reprezentował dr Zbigniew Szafrański. Nie jest to pierwsze wyróżnienie dla dr. inż. Kołątaja – w 2017 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą konserwatorską Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy Prof. Stanisław Rakusa-Suszczewski, zaś wiceprzewodniczącym jest prof. Mariusz Ziółkowski, Prezes Oddziału Polskiego the Explorers Club. W tym roku kapituła nagrodziła też turecką badaczkę dr Hacer Topaktaş Üstüner, która bada relacje między Rzeczpospolitą, a Turcją osmańską, oraz lingwistę i historyka z Uniwersytetu Kalifornii w Berkeley profesora Davida Frick, który studiuje różnorodność kulturowa i religijną II Rzeczypospolitej. Przyznano też dyplom uznania archeologowi Maciejowi Grzelczykowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odkrywcy i badaczowi sztuki naskalnej w Tanzanii.