2. cyrkularz: 15 International Conference for Nubian Studies

Komitet Organizacyjny 15. Międzynarodowej Konferencji Studiów Nubijskich (International Conference for Nubian Studies) wydał drugi cyrkularz. Podano w nim informacje na temat sesji tematycznych i opłat konferencyjnych.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 29 sierpnia–4 września 2022 r. Jej organizatorem jest Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywająca się co cztery lata konferencja gromadzi archeologów, epigrafików, historyków i innych naukowców zajmujących się starożytną i współczesną historią Sudanu i Nubii.

W 2. cyrkularzu organizatorzy ogłosili zaproszenie dla uczestników konferencji do zgłaszania propozycji tematów sesji, warsztatów lub okrągłych stołów. Komitet Organizacyjny zgłosił również swoje propozycje sesji tematycznych.

Proposed themes of conference sessions:

 • Living in Nubia – a bioarchaeological perspective
 • Everyday life
 • Studies in urban and rural landscapes
 • Mobility and interactions of riverine and desert communities
 • Understanding technologies and defining resources
 • African interconnections
 • Power and authority: concepts and strategies
 • Traditions, customs and spirituality
 • Interdisciplinary approaches to memory
 • Creating and expressing identity
 • Critical historiographies
 • Community archaeology and heritage management
 • Future perspectives and technological advances in Nubiology
 • Preliminary reports on recent projects

Opłaty konferencyjne:

 • 120 euro dla naukowców, 75 euro dla studentów (szczegółowe informacje w 2. cyrkularzu).

Terminy:

 • Propozycje tematów sesji/warsztatów/okrągłego stołu: do 15 października 2021 r.
 • Zgłoszenia referatów (nabór ogłoszony zostanie w kolejnym cyrkularzu): od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Drugi cyrkularz (PDF)

Strona konferencji www.nubianstudies2022.uw.edu.pl

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji należy kierować do organizatorów na adres: nubianstudies2022(at)uw.edu.pl