Środki z MEiN na umiędzynarodowienie badań stacji archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski uzyskał specjalne środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie p.t. „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”. W jego ramach zaplanowano liczne działania, które będą realizowane przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Wydział Archeologii i Centrum Badań Andyjskich.

Finansowanie w wysokości 1 417 000 PLN zostało przyznane na podstawie art. 404 ust.1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Część wydarzeń, które będą trwać do 31 grudnia 2023 r., odbędzie się na terenie krajów, gdzie pracują naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Są wśród nich konferencje i kongresy naukowe, które zaprezentują osiągnięcia polskich badaczy w Egipcie, Gruzji, Gwatemali i Peru. Mniejsze, tematyczne spotkania o charakterze warsztatowym i edukacyjnym zaplanowano m.in. w Iranie, Peru, na Sycylii i Hawajach. Zorganizowany też będzie szereg wystaw przybliżających rezultaty polskich badań publiczności m.in. na Sycylii, w Maroko i Peru. Część planowanych wydarzeń będzie równocześnie polskim wkładem w obchody dwusetlecia Republiki Peru.

Niektóre wydarzenia będą przygotowane w formie cyfrowej, dzięki czemu będzie można je „zwiedzać” w przestrzeni wirtualnej. Również w Polsce odbędą się międzynarodowe konferencje i spotkania warsztatowe poświęcone zagadnieniom podejmowanym w badaniach archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Będą one dotyczyć m.in. studiów nubijskich, badań w biblijnym Tyrze, badań w Andach wysokogórskich związanych z rytuałem Capacocha, a także podsumowania wyników pierwszego polskiego grantu ERC w dziedzinie archeologii.