Zgłoszenia: Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie 2020

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej piąta edycja planowana jest w dniach 27–29 maja 2020 r. Celem konferencji jest jak najszersza wymiana informacji na temat projektów archeologicznych i konserwatorskich prowadzonych na obszarze szeroko pojętego Bliskiego Wschodu.

Tematyka wystąpień powinna wiązać się z pracami polskich misji lub badaniami prowadzonymi przez polskich naukowców w ramach projektów zagranicznych na terenach od wschodnich rejonów basenu Morza Śródziemnego, w tym Cypru, przez Azję Mniejszą, Mezopotamię i Zatokę Perską po Kaukaz i Azję Środkową. Zapraszamy zarówno badaczy związanych z bieżącymi projektami, jak też i osoby opracowujące materiały z wcześniejszych prac archeologicznych, konserwatorskich oraz inwentaryzacyjnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidujemy sesje poruszające takie tematy jak: – rezultaty najnowszych badań terenowych – bioarcheologia – opracowania materiału archiwalnego ze starszych badań wykopaliskowych – studia nad wybranymi kategoriami zabytków – rozwój technik wykopaliskowych i dokumentacyjnych – ochrona, prezentacja i upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego. Zapraszamy też chętnych do zorganizowania warsztatów tematycznych.

Terminy zgłoszeń:

  • Wystąpienia w sesjach tematycznych: 15 kwietnia 2020
  • Postery: 30 kwietnia 2020
  • Propozycje paneli dyskusyjnych: 30 marca 2020

Szczegółowe informacje można znaleźć w pierwszym cyrkularzu.