Przyjęcie pożegnalne dr. Zbigniewa Szafrańskiego w Deir el-Bahari

Podczas ostatniego sezonu prac Polskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari odbyło się uroczyste pożegnanie dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego po 20 latach kierowania przez niego pracami Misji CAŚ UW w Świątyni Hatszepsut.

Pośród gości zaproszonych na uroczystość do „domu polskiego” (zwanym również Metropolitan House), w którym od blisko 60 lat mieszkają w trakcie prac członkowie misji, znaleźli się pracownicy Ministerstwa Starożytności oraz członkowie innych misji zagranicznych, m.in. niemieckiej, australijskiej, hiszpańskiej i włoskiej, działających w regionie. Złożono podziękowania dla dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego za jego wkład w prace Misji oraz w rekonstrukcję świątyni Hatszepsut. Dr Szafrański podziękował również zebranym gościom za wieloletnią współpracę. W 2020 roku kierowanie misją objął dr Patryk Chudzik z CAŚ UW.

W czasie, gdy dr Szafrański stał na czele misji, otwarto dla zwiedzających Górny Taras świątyni, Kompleks Kultu Solarnego oraz Salę na Barkę w Głównym Sanktuarium Amona-Ra. Dzięki staraniom polskich specjalistów świątynia Hatszepsut, jako jeden z zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest wśród najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych Egiptu.