Konferencja „Stone Canvas” w Kairze – program

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oraz Institut français d’archéologie orientale (IFAO) mają przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję STONE CANVAS: TOWARDS A BETTER INTEGRATION OF ‘ROCK ART’
 AND ‘GRAFFITI’ STUDIES IN EGYPT AND SUDAN, która odbędzie się w terminie 10–12 listopada 2019 r. w Kairze.

Konferencja poświęcona jest badaniom nad sztuką naskalną oraz graffiti w Egipcie i Sudanie. Jednym z celów sympozjum jest szersza kontekstualizacja tego dziedzictwa, możliwa dzięki połączeniu wyników badań z pogranicza kilku dyscyplin naukowych, różnych danych i różnych perspektyw. Dyskusja obejmie materiał z wielu okresów, od prehistorii po średniowiecze, a nawet czasy późniejsze. Tak szerokie zestawienie źródeł umożliwi uczestnikom debatę nad kwestiami obejmującymi całą dziedzinę – terminologią oraz teorią. Natomiast studia przypadków stwarzają okazję do analizowania i porównywania konkretnych zagadnień i ich interpretacji.

Konferencja ma na celu skupienie się na dialogu wewnętrznym, który, miejmy nadzieję, doprowadzi do rozwoju bliższych relacji i współpracy między dyscyplinami pokrewnymi archeologii, związanymi głównie z ikonografią. Oczekiwane rezultaty obejmują zdefiniowanie wspólnej płaszczyzny badań, udoskonalenie wybranych terminów i definicji, jak również ustanowienie strategii szerszego włączenia sztuki naskalnej i graffiti do głównego nurtu archeologii.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji. Sesje odbędą się w siedzibach IFAO oraz Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze.

Aby zagwarantować warsztatowy charakter tego spotkania, liczba uczestników jest ograniczona. Z tego względu organizatorzy mogą odrzucić niektóre zgłoszenia mając na uwadze potrzeby i dziedziny badań wnioskodawców. Wyboru nie należy postrzegać jako oceny akademickiej. Prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.

Organizatorem wydarzenia jest dr Paweł Polkowski, specjalista w dziedzinie sztuki naskalnej Afryki Północnej, który w Kairze realizuje stypendium post-doktorskie z ramienia CAŚ UW i IFAO.

Konferencja: STONE CANVAS: TOWARDS A BETTER INTEGRATION OF ‘ROCK ART’
 AND ‘GRAFFITI’ STUDIES IN EGYPT AND SUDAN
Kair, 10–12 listopada 2019 r.