“Stone Canvas” – relacja z konferencji w Kairze

12 listopada zakończyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Stację Badawczą Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oraz Institut français d’archéologie orientale (IFAO): „Stone canvas: towards a better integration of ‘rock art’ and ‘graffiti’ studies in Egypt and Sudan”.

Podczas trzech dni konferencji wygłoszonych zostało 29 referatów poświęconych sztuce naskalnej oraz grafitti pochodzącym z różnych okresów oraz wielu regionów Egiptu i Sudanu.

Pierwszego dnia badacze gościli w siedzibie IFAO, odbyły się trzy sesje tematyczne: „Stone Canvas” oraz „Pictures, Texts and Archaeology” z terenu Sudanu i, w ostatniej sesji, z terenu Egiptu. Wieczorem otwarty wykład wygłosił gość specjalny konferencji, prof. John Coleman Darnell z Yale University: „Stone Canvases, Rock Palettes, and the Minds of the Ancient Egyptians”. W wystąpieniu zaprezentował badania w ramach Theban Desert Road Survey oraz Elkab Desert Survey Project, przedstawiając zagadnienie odtwarzania sposobu myślenia starożytnych Egipcjan w oparciu o sztukę i inskrypcje naskalne oraz inne zabytki archeologiczne.

Drugi dzień konferencji zorganizowano w siedzibie Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, prezentacje zgrupowane zostały w dwóch blokach tematycznych: „Texts and Pictures in Cult Places” oraz „Pictures and Texts in Place: the Theban Mountain”. Następnie uczestnicy wzięli udział w rejsie po Nilu oraz integracyjnej kolacji z widokiem na rzekę.

Ostatniego dnia analiza sztuki naskalnej oraz grafitti rozszerzona została na obszary „poza granicami”. Prelegenci skupili się w szczególności na motywach, które znajdowane są na różnych nośnikach, nie tylko fasadach skalnych czy ścianach świątyń. Podczas dyskusji podsumowującej wszystkie sesje poruszono wiele ważnych tematów obejmujących całą dziedzinę.

Szczególne podziękowania należą się dr. Pawłowi Polkowskiemu, koordynatorowi tego wydarzenia, zorganizowanego w oparciu o stałą współpracę Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Institut français d’archéologie orientale. Konferencja oraz planowana publikacja stanowią integralną część jego stypendium post-doktorskiego realizowanego w Egipcie z ramienia obu tych instytucji.

Dziękujemy również uczestnikom, którzy przybyli z całego świata, aby wziąć udział w konferencji. Na podstawie prezentacji powstaną artykuły, wydane przez CAŚ UW oraz IFAO jako publikacja pokonferencyjna.