UW a nowy Statut – informacje i materiały dla pracowników

Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut”. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni.

Aktualnie znajduje się tam m.in. informacja z dn. 16 października br. na temat przyjęcia przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Strona „UW a nowy Statut”: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/