Konkurs na stypendium post-doktorskie CAŚ UW i IFAO rozstrzygnięty

Po raz drugi Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW oraz Institut français d’archéologie orientale współpracują przy prowadzeniu stypendium post-doktorskiego. Laureatem tegorocznej edycji jest dr Paweł Polkowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sztuce naskalnej Afryki Północnej, zwłaszcza wschodniosaharyjskiej. Od kilku lat prowadzi badania w egipskiej Oazie Dachla w ramach polskiej ekspedycji The Petroglyph Unit of the Dakhleh Oasis Project, a od 2016 roku jest jej kierownikiem. Pracując w Dachli, zajmuje się sztuką naskalną tworzoną od co najmniej okresu środkowego holocenu (ok. 7000 p.n.e.), starożytną, a także średniowieczną i nowożytną. Tak zróżnicowana chronologia przedmiotu badań wymusza prowadzenie studiów na pograniczu kilku dyscyplin naukowych, w tym archeologii, egiptologii, czy epigrafiki.

W ramach stypendium, poza własną pracą naukową i uczestnictwem w życiu naukowym obu instytutów, zorganizuje międzynarodową konferencję na temat badań nad sztuką naskalną i graffiti w Egipcie i Sudanie. Jest ona zaplanowana na jesień 2019 roku pod roboczym tytułem: “Stone Canvas: Towards a Deeper Integration of Rock Art and Graffiti Studies in Egypt and Sudan”. Będzie też odpowiedzialny za przygotowanie publikacji pokonferencyjnej. Poprzez dialog pomiędzy reprezentantami odmiennych, choć pokrewnych dyscyplin podjęta zostanie próba wypracowania wspólnych płaszczyzn badawczych. Warsztaty zgromadzą specjalistów zwłaszcza w zakresie badań nad sztuką naskalną, graffiti i inskrypcjami, skupiając się głównie na okresach historycznych. Niemniej przedmiotem dyskusji będą również referaty dotyczące ikonografii prahistorycznej.

Stypendium rozpocznie się w marcu 2019 i potrwa 16 miesięcy. Jego pierwsza edycja została zorganizowana w 2017 roku z okazji 80-lecia polsko-francuskiej współpracy archeologicznej w Egipcie.

Pobierz komunikat prasowy.