Konferencja “Stone Canvas” – wykład specjalny prof. Johna C. Darnell’a

Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze oraz Institut français d’archéologie orientale zapraszają na wykład specjalny towarzyszący konferencji “Stone Canvas”. Wygłosi go prof. John Coleman Darnell z Yale University: “Stone Canvases, Rock Palettes, and the Minds of the Ancient Egyptians”.

Abstrakt:

Badania w ramach Theban Desert Road Survey oraz Elkab Desert Survey prowadzone przez ponad ćwierć wieku zaowocowały odkryciem wielu nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych i epigraficznych na Pustyni Wschodniej oraz Pustyni Zachodniej w Górnym Egipcie. Zadokumentowano oraz eksplorowano również stanowiska, które były już wcześniej odkryte, lecz niewystarczająco rozpoznane.

Patrząc jak Egipcjanie wykorzystywali pustynny krajobraz, znacząco zmieniając i tworząc nowe przestrzenie na pustynnym pustkowiu, możemy zyskać nową perspektywę postrzegania interakcji między kulturą oficjalną, a popularną. Sztuka oraz inskrypcje naskalne dają wgląd w metody jakimi różni ludzie w starożytności adaptowali, czasem na długi czas, pustynny krajobraz używając zarówno oficjalnych jak i własnych przedstawień – pozwalają więc zajrzeć w umysły niektórych starożytnych Egipcjan.

Odkrycie zależności pomiędzy inskrypcjami a pozostałościami archeologicznymi wzdłuż sieci dróg Pustyni Wschodniej i Zachodniej dostarczyło wielu niespodziewanych informacji w tak różnorodnych dziedzinach jak dostawy zbóż w Nowym Państwie, strategie wykorzystywane w Pierwszym Okresie Przejściowym, polityczne i administracyjne cele Mentuhotepa II. Wśród wszystkich interesujących rezultatów prac na pustyniach, szczególnie znaczące może być lepsze zrozumienie mniej konkretnych, a bardziej koncepcyjnych aspektów kultury egipskiej.

Na Pustyni Zachodniej oraz na pustynnym zapleczu Elkabu stanowiska ze sztuką naskalną pozwoliły prześledzić rozwój ikonograficznej składni, świadectwa rozwoju „prehistorii” pisma w Egipcie. Na tych stanowiskach zaobserwować możemy też używanie powstających dzieł do przedstawiania analogii między kosmiczną a ludzką władzą podczas rytuałów, które wiążą się z przejściem od przedstawień zdominowanych zwierzęta w sztuce naskalnej Górnego Egiptu, do wizerunków władców, którzy dominują w sprawowaniu rytuałów i na zawsze już pozostaną w tej roli w sztuce religijnej Egiptu. W el-Khawy inskrypcje skalne ukazują zasięg geograficzny, a także pokłady intelektualne wczesnego pisma hieroglificznego.

Liczne skalne inskrypcje dostarczają dowodów na działalność religijną na stanowiskach pustynnych, aktywność ta była jak dotąd opisywana jedynie pobieżnie w źródłach z Doliny Nilu. Na jednym ze stanowisk zaobserwować można zależność między religią oficjalną a prywatną, ujętą w sztuce i inskrypcjach jednego z kapłanów Nowego Państwa. Od okresu predynastycznego po Nowe Państwo, stanowiska i ich inskrypcje ukazują interakcje między kultowym decorum a religią popularną, co więcej, dostarczają najwcześniejszych dowodów na tę drugą formę.

Bio:

John Coleman Darnell jest profesorem egiptologii w Department of Near Eastern Languages and Civilizations at Yale University, kuratorem Anthropology at the Yale Peabody Museum, członkiem Council for Archaeological Studies at Yale oraz kierownikiem Elkab Desert Survey Project (wspólnej misji Yale University oraz Royal Museums of Art and History z Brukseli). Jego publikacje stanowią wkład w badania nad religią starożytnego Egiptu, kryptografią, pismami egipskimi oraz archeologicznymi i epigraficznymi pozostałościami starożytnej działalności na Pustyni Wschodniej i Pustyni Zachodniej w Egipcie. Odkrycia na Pustyni Zachodniej obejmują liczne inskrypcje naskalne z okresu predynastycznego i protodynastycznego, niektóre z nich ukazują rozwój składni ikonograficznej poprzedzającej pojawienie się pisma hieroglificznego; najwcześniejsze inskrypcje ikonograficzne z Wadi el-Hol; nowy tekst literacki z tego samego stanowiska; posterunki z okresu Średniego Państwa, Drugiego Okresu Przejściowego oraz Nowego Państwa ulokowane na wysokim płaskowyżu; a także najwcześniejsze znane dotąd osadnictwo Oazy Kharga. W ostatnich pięciu latach w ramach Elkab Desert Survey Project prześledzono drogi pustynnego zaplecza Elkabu, odkryto kilka nieznanych wcześniej stanowisk sztuki naskalnej z okresu predynastycznego i protodynastycznego, najwcześniejszą monumentalną wczesnohieroglificzną inskrypcję na stanowisku El Khawy, a także cześniej nieznane osadnictwo w okresu późnorzymskiego. Najnowsze monografie profesora Darnella to The Rock Shrine of Pahu, Gebel Akhenaton, oraz Other Rock Inscriptions from the Western Hinterland of Naqada and The Ancient Egyptian Netherworld Books (z małżonką Colleen Darnell jako współautorką).

Wykład specjalny: Stone Canvases, Rock Palettes and the Minds
Prof. John C. Darnell
10 listopada 2019, godz. 18:00
Institut français d’archéologie orientale – IFAO
37 rue al-Cheikh Aly Youssef, Kair, 11441

Wydarzenie na facebooku