PRACA w CAŚ UW: nabór na stanowiska inżynieryjno-techniczne

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW poszukuje osób do pracy w tworzonych właśnie pracowniach: Bioarcheologicznej i Zaawansowanych Metod Dokumentacji. Dzięki specjalnym środkom na restrukturyzację z MNiSW powstaną w nich trzy nowe etaty dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Jeden etat przeznaczony jest dla pracownika Pracowni Bioarcheologicznej, który będzie odpowiedzialny m.in. za utrzymanie i rozwój kolekcji porównawczej. W Pracowni Zaawansowanych Metod Dokumentacji tworzony jest jeden etat dla specjalisty od ceramiki, do którego obowiązków będzie należeć m.in. techniczne przygotowanie dokumentacji graficznej i opisowej naczyń z kolekcji ceramicznej, drugi zaś dla osoby zajmującej się m.in. dokumentacją fotogrametryczną i wizualizacjami 3D na podstawie danych archeologicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 4 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje o poszczególnych konkursach: