Nowe pracownie dzięki dotacji MNiSW

Dzięki specjalnym środkom na restrukturyzację przyznanym przez MNiSW Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW utworzy dwie nowe pracownie: Bioarcheologiczną i Zaawansowanych Metod Dokumentacji.

Pracownia Bioarcheologiczna będzie obejmowała takie specjalności, jak archeozoologia i antropologia. Na czele pracowni stanie dr Urszula Iwaszczuk. Jej głównym celem jest utworzenie laboratorium i kolekcji porównawczych, które umożliwią podjęcie badań nad materiałami bioarcheologicznymi z szeroko rozumianego basenu Morza Śródziemnego pozyskanymi podczas wykopalisk prowadzonych na bazie koncesji CAŚ UW. Pracownia będzie wyposażona w sprzęt i aparaturę niezbędne do preparowania eksponatów oraz pomocnych przy wykonywaniu analiz przyrodniczych. Zostanie tam zgromadzona kolekcja archeozoologiczna, złożona nie tylko ze szkieletów ssaków i ptaków, ale przede wszystkim ryb i muszli mięczaków, gdyż pracowania ma być ukierunkowana na archeoichtiologię. Założenie pracowni jest też pierwszym krokiem w celu powołania wspólnie z Instytutem Archeologii UW wspólnego ośrodka badań bioarcheologicznych. Równolegle trwać będzie tworzenie kolekcji antropologicznej na bazie materiałów pochodzących z badań wykopaliskowych w Sudanie.

Pracownia Zaawansowanych Metod Dokumentacji ma zapewnić innowacyjność w badaniach archeologicznych misji nadzorowanych przez CAŚ UW, przy zastosowaniu cyfrowych metod dokumentacji i najnowszych instrumentów technicznych. Jej utworzenie umożliwi zwiększenie ilości gromadzonych danych, poszerzenie możliwości interpretacyjnych i unowocześnienie form prezentacji materiału archeologicznego. Zespół pracowni, kierowanej przez Piotra Zakrzewskiego, będzie współpracował z misjami archeologicznymi pracującymi pod auspicjami CAŚ UW przy wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnej metodyki dokumentacji archeologicznej i opracowywaniu bieżącej dokumentacji ekspedycji archeologicznych CAŚ UW. W ramach pracowni działać będzie sekcja ceramologiczna, koncentrująca się na stworzeniu narzędzi do dokumentacji i analizy ceramiki naczyniowej, m.in. poprzez zgromadzenie i opracowanie w formie bazy danych referencyjnych kolekcji ceramiki starożytnej i współczesnej oraz próbek gliny z regionu szeroko pojętego Bliskiego Wschodu.

Utworzenie obu pracowni to kolejne z serii działań, jakich podjęło się w ostatnim czasie CAŚ UW w celu zbudowania Centrum Doskonałości Naukowej zorientowanego na prowadzenie badań interdyscyplinarnych i wsparcie innych krajowych jednostek naukowych, które zamierzają prowadzić działalność badawczą w regionie Afryki północnej i Bliskiego Wschodu. Pod koniec zeszłego roku CAŚ UW uzyskało grant na projekt „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej” w konkursie „Dialog” (DIALOG 0298/2018), zostało też zakwalifikowane jako instytucja, w ramach której może powstać Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri.