Dolina Qumayrah

Dolina Qumayrah

Qumayrah Valley
Qumayrah–Ayn
Wadi al-Fajj
Ayn Bani Saida
 • Nazwa projektu:

  Omańsko-Polska Misja Archeologiczna w Dolinie Qumayrah
  Omani-Polish Archaeological Mission – the Qumayrah Valley Project

 • Typ stanowiska:

  W wyniku wstępnych badań powierzchniowych zarejestrowano na terenie doliny Qumayrah kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych o różnej chronologii, od epoki kamienia po czasy nowożytne. Badania archeologiczne koncentrowały się początkowo na trzech z nich:

  QA 1: cmentarzysko kultury Umm an-Nar
  QA 2: obozowisko neolityczne
  QA 3: osada z epoki brązu i żelaza, wieś z okresu późnoislamskiego

  Lokalizacja:

  Północny Oman
  Góry Hadżar
  Gubernatorstwo az-Zahira, wilajet Dank

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

2015–

Typ badań:

Badania powierzchniowe, wykopaliska

Kierownicy badań:

Kierownik projektu: Piotr Bieliński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Kierownicy podprojektów:
– Osadnictwo z epoki brązu – Piotr Bieliński, CAŚ UW
– Osadnictwo z epoki żelaza – Agnieszka Pieńkowska, CAŚ UW
– Cmentarzyska z epoki brązu – Łukasz Rutkowski, CAŚ UW
– Prehistoria doliny Qumayrah – Marcin Białowarczuk, IA UW

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Sułtanatu Omanu

Informacje dodatkowe:

W lutym 2019 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało grant na projekt prof. Piotra Bielińskiego złożony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w konkursie Harmonia 10: „Rozwój osadnictwa w epoce brązu i żelaza w górach północnego Omanu” (2018/30/M/HS3/00635).

Opis stanowiska i badań

Obszar koncesji obejmuje pozostałości archeologiczne znajdujące się wzdłuż ponad dziesięcio kilometrowej długości, L-kształtnego obniżenia pomiędzy masywami górskimi wchodzącymi w skład łańcucha Jebel Hadjar. Na styku dwóch dolin górskich znajduje się wieś Qumayrah, od której pochodzi nazwa badanego mikroregionu. Na dwóch krańcach terenu koncesji znajdują się mniejsze osiedla, Al-Ayn Bani Saidah (na południu) oraz Bilt (na wschodzie).

Na jesieni 2015 roku został przeprowadzony krótki rekonesans archeologiczny, w wyniku którego sporządzono wstępną inwentaryzację archeologiczną terenu rejestrując obecność stanowisk archeologicznych pochodzących z kilku tysiącleci – od epoki kamienia po okres islamski – i różnych typów, od obozowisk prehistorycznych, przez stanowiska grobowe, po osady i budowle wieżowe. W samym najbliższym sąsiedztwie wsi Ayn Bani Saidah znajdują się stanowiska wszystkich wymienionych typów.

Kompleksowe badania tak rozmaitych pozostałości wymagały wyodrębnienia podprojektów koncentrujących się na poszczególnych zagadnieniach. W roku 2016 rozpoczęto wykopaliska w ramach odrębnych kierunków badawczych na trzech stanowiskach w sąsiedztwie wioski Al-Ayn Bani Saidah: na stanowisku cmentarnym z wczesnej epoki brązu (QA 1), obozowisku neolitycznym (QA 2), a także na stanowisku osadniczym z epok żelaza i brązu (QA 3).

Inne materiały na temat misji:

luty 2019: Grant Harmonia na badania Centrum w Omanie
Ulotka na temat badań przygotowana dla lokalnej społeczności Qumayrah Archaeological Project 2017

Bibliografia projektu:

Pieńkowska, A., (2019), A 3rd millennium BC stone stamp seal from the Omani site of Qumayrah Ayn 3, w: A. Pieńkowska, D. Szeląg,& I. Zych (Eds.), Stories told around the fountain. Papers offered to Piotr Bieliński on the occasion of his 70th birthday, Warsaw: University of Warsaw Press; PCMA UW, 535–546 (DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541714.pp.535-546)

Białowarczuk, M, Szymczak, A. (2019) New Neolithic sites in the western al‐Hajar mountains. Arab Arch Epig. 2019; 00: 113 (DOI: https://doi.org/10.1111/aae.12132)

Białowarczuk, M., Szymczak, A. (2019), Overview of the latest prehistoric research in Qumayrah Valley, Sultanate of Oman, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 49, 25–31 (Open Access)

Białowarczuk, M., Szymczak, A. (2018), Second season of prehistoric investigations in the Qumayrah Valley, Northern Oman, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 445–463 (DOI: 10.5604/01.3001.0013.2009)

Białowarczuk, M. (2017), Preliminary report on Qumayrah–Ayn 2, a new prehistoric site in northern Oman, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 543–555 (DOI: 10.5604/01.3001.0012.1804)

Rutkowski, Ł. (2017), Archaeological investigation of Early Bronze Age burial site QA 1 in Wadi al-Fajj in northern Oman: results of the 2016 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 523–542 (DOI: 10.5604/01.3001.0012.1803)

Galeria: