Dwa granty IDUB Nowe Idee dla badaczek z CAŚ UW

W rozstrzygniętym właśnie konkursie IDUB „Nowe Idee 3B” finansowanie zdobyły dwa projekty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Dr Agnieszka Pieńkowska prześledzi wpływ wydobycia miedzi na rozwój osadnictwa w Omanie w epoce brązu, zaś dr Urszula Wicenciak-Núñez będzie badała zawartość naczyń fenickich pod kątem identyfikacji substancji zapachowych.

Projekt dr Urszuli Wicenciak-Núñez nosi tytuł „Interdyscyplinarne badania substancji zapachowych z Fenicji w okresach hellenistycznym i wczesnorzymskim. Identyfikacja organicznej zawartości w unguentaria i amphoriskoi produkowanych w Tyrze”. Jego celem jest zidentyfikowanie oraz charakterystyka oryginalnej zawartości małych pojemników ceramicznych (unguentaria i amphoriskoi)  produkowanych w najważniejszym mieście Fenicji – Tyrze (Liban), w okresie hellenistycznym i wczesnorzymskim. Badania interdyscyplinarne umożliwią ustalenie rodzaju substancji, z których Fenicja słynęła w starożytności, ich zapachów oraz właściwości estetycznych i praktycznych. Wyniki wniosą znaczący wkład w studia sensoryczne. Projekt skupi się na tyryjskich naczyniach z grupy Phoenician Semi-Fine Ware z Akropolu w Tyrze, nekropoli w Sydonie, Agory w Paphos oraz Olbii nad Morzem Czarnym. Przyznane środki na realizację projektu to 76 413,00 PLN.

Projekt dr Agnieszki Pieńkowskiej to „Rola wydobycia miedzi w kształtowaniu osadnictwa na terenie północnego Omanu w epoce brązu. Archeologiczne i geologiczne badania w górskim regionie Qumayrah”. Odnosi się on do okresu III tysiąclecia p.n.e., kiedy w Omanie zaszły istotne zmiany społeczno-kulturowe i osadnicze. W tym czasie Oman – w starożytnych tekstach klinowych nazwany krainą Magan – był eksporterem miedzi, która trafiała na rynki tak odległe jak Mezopotamia, Iran i Dolina Indusu. Projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób udział w przemyśle wydobycia, obróbki i eksportu miedzi odbijał się na osadnictwie na słabo do tej pory poznanych terenach górskich. Środki przyznane na projekt to 84 346,00 PLN.

Granty zostały przyznane w Priorytetowym Obszarze Badawczym IV „Przekraczanie Granic Humanistyki”, którego celem jest wzmocnienie i rozbudowa potencjału badań humanistycznych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) to program MNiSW, który daje Uniwersytetowi Warszawskiemu możliwość podniesienia poziomu jakości działalności naukowej oraz międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Więcej o programie IDUB na UW.