Grant Harmonia na badania Centrum w Omanie

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki przyznało grant na złożony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW projekt badań w Omanie. W konkursie Harmonia 10 finansowanie otrzyma projekt „Rozwój osadnictwa w epoce brązu i żelaza w górach północnego Omanu” (2018/30/M/HS3/00635), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Piotr Bieliński z CAŚ UW.

W tekstach klinowych władców Mezopotamskich obszar dzisiejszego Omanu nazywany był krainą Magan. Wiemy z nich także, że region ten, a szczególnie jego część północna, był jednym z głównych źródeł wydobycia rudy miedzi, z której korzystała m.in. starożytna Mezopotamia. Projekt ma na celu zbadanie rozwoju i form osadnictwa w jednym z najgorzej dotychczas przebadanych zakątków tego kraju, a mianowicie w górskich dolinach w paśmie Hajjar na północy kraju. Większość dotychczasowych badań skupiała się w strefie nadmorskiej, zatem badania osadnictwa w rejonach górskich wypełnią lukę w naszej wiedzy o warunkach ekologicznych, w jakich rozwijały się protohistoryczne kultury wschodniej Arabii.

W wyniku wstępnych badań, prowadzonych od 2015 roku przez prof. Piotra Bielińskiego, stwierdzono na wybranym obszarze tzw. mikroregionu Qumayrah obecność  wielu stanowisk z rozmaitych epok. Były wśród nich stanowiska osadnicze kryjące pozostałości z czasów tzw. kultury Umm an-Nar (druga połowa III. tys. p.n.e.) oraz z okresu tzw. Iron II (druga faza epoki żelaza). W pobliżu jednego z nich występują wychodnie rudy miedzi, co daje możliwość znalezienia tam pozostałości po jej obróbce.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną regularne badania wykopaliskowe w wybranych sektorach trzech osad, zaplanowano także badania paleobotaniczne, paleozoologiczne, geomorfologiczne i geologiczne, aby można było podjąć próbę kompleksowej rekonstrukcji ekologii mikroregionu i porównywać ją z warunkami w innych strefach Omanu.

Realizacja projektu umocni pozycję polskich archeologów w rejonie Półwyspu Arabskiego. Prof. Piotr Bieliński, wieloletni dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, jest jednym z pionierów tego kierunku w polskich badaniach. Od 2007 roku prowadzi misję CAŚ UW w Kuwejcie, kierował też polską misją w Z.E.A. Misja CAŚ UW pracowała również na terenie Arabii Saudyjskiej. Uzyskanie grantu na badania w Omanie stwarza perspektywę dalszego rozwoju tej, ciągle w Polsce nowej, specjalności.

Więcej informacji o dotychczasowych badaniach CAŚ UW w Omanie: Qumayrah–Ayn

Pobierz komunikat prasowy.