Anna Brzozowska

 • Mgr inż. Anna Brzozowska

  Pełnomocnik Kwestora UW

  anna.brzozowska.erc(at)uw.edu.pl
  tel. (+48) 22 55 31 314
  (pokój 6)

 • Zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city
 • Obsługa finansowa projektów (zakupy, rozliczenia księgowe, rozliczenia finansowe)
  Projekty:
  „Umiędzynarodowienie wyników badań naukowych stacji archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie, Peru i Gruzji i w Czarnogórze”
  „Rozwój osadnictwa w epoce brązu i żelaza w górach północnego Oman”
 • Wsparcie aplikacji grantowych (budżetowanie projektów)