Wystawa: Sakkara. Polskie badania archeologiczne

W 1987 roku misja archeologiczna Centrum pod kierunkiem prof. Karola Myśliwca rozpoczęła wykopaliska w Sakkarze, po zachodniej stronie piramidy Dżesera wybudowanej ok. 2650 p.n.e. Nawet najwybitniejszym egiptologom wydawało się wówczas, że na „tyłach” piramidy może znajdować się tylko śmietnik. Naukowa intuicja Prof. Myśliwca, który podejrzewał, że miejsce to musiało być uważane przez starożytnych za święte, wkrótce znalazła potwierdzenie w postaci wspaniałego odkrycia grobowca Merefnebefa – egipskiego wezyra z okresu Starego Państwa.

Już w momencie odkrycia archeologom ukazał się przez niewielki otwór w grobowcu widok zapierający dech w piersiach: przepiękne płaskorzeźby pokryte bogatą polichromią. Kolejne lata badań przyniosły inne znakomite znaleziska. Odsłonięto groby należące do wielmożów Starego Państwa, a z grubej warstwy piasku, który pokrył cmentarzysko wydobyto mumie z okresu ptolemejskiego (ostatnie trzy wieki p.n.e.) spowite w gipsowe kartonaże o niezwykle bogatej dekoracji.

Badania polskiej misji na nekropoli trwają do dziś. Efekty tych prac, rekonstrukcje zabytków oraz sceny z „życia wykopaliskowego” archeologów będzie można zobaczyć na fotografiach w ujęciu Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Dąbrowskiego.

Wystawa w Pałacu Kazimierzowskim (kampus UW)
Krakowskie Przedmieście 26/28
2-15 listopada 2009