Konkurs na stypendystę w projekcie AFRIPAL

Kierownik projektu NCN Opus nr 2020/37/B/HS3/00348 pt. „(Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/-ki w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 lutego 2023 r.